Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blanketter och mallar

Urval av blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 

Alla dokument på sidan öppnas i en ny flik. 

Innehåll på sidan:


Anställning

Anställningsvillkor 

Anställningsbeslut/employment decision

Engelsk översättning av det svenska originalbeslutet som finns i Primula.  

Bilaga till anställningsbeslut: Information om anställningsvillkor

Bilaga till anställningsbeslut finns att ladda ner i högerspalten på nedanstående sidor på Medarbetarwebben respektive Staff pages:

Bilagan skrivs ut tillsammans med anställningsbeslutet och lämnas till arbetstagaren senast 7 kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat sin anställning. 

Avtal arbetsgivaransvar adjungerade lärare 

Läs mer: Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet

Bisyssla

Läs mer: Bisyssla

Distansarbete, TA-personal

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  

Tips: Checklista för distansarbete, på Prevents webbplats

Läs mer: Distansarbete

  Etapplyft doktorander

  Läs mer: Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

  Fakturaunderlag enligt avgiftsförordningen

  Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

  Läs mer: Flextid för teknisk och administrativ personal

  Förhandlingsunderlag avseende statlig visstidsanställning (STAVA)

  Innan beslut om denna typ av anställning ska arbetsgivaren primärförhandla enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Använd LU:s mall för ett sådant förhandlingsunderlag och hur förhandlingen ska gå till. 

  Läs mer: Särskild process för primärförhandling avseende statlig visstidsanställning (STAVA)

  Förändring av befintlig anställning

  Läs mer: Förändring av befintlig anställning

  Korta och tillfälliga anställningar

  Anställdas möjlighet att avstå från att särskild visstidsanställning (SÄVA) övergår till tillsvidareanställning

  Kontering

  Ledighet och frånvaro

  Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

  Läs mer: Ledighet och semester

  Pension

  Läs mer: Handläggningsordning vid pension

   Pensionerade professorers verksamhet

   Läs mer: Pensionerade professorers verksamhet

   Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

   Innan person har anlänt till Sverige. 

   Semester

   Syftet med mallen är att dokumentera att kriterierna för att spara semester är uppfyllda och hur många dagar som sparas till ett senare år

   Läs mer: Hantera semester

   Skattefria ersättningar för personliga utlägg

   Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

   Läs mer: Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

   Utvecklingssamtal

   Läs mer: Utvecklingssamtal

    Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning

    Besked till anställd, för anställning med grund i ALVA

    Besked till anställd, för anställning med grund i SÄVA (med anledning av reformerna i LAS)

    Besked till anställd, för anställd med grund i Högskoleförordningen (doktorander m fl)

    Information gällande anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning

    Läs mer: Företrädesrätt till återanställning

    Varsel till berörd facklig organisation

    Omställning

    Läs mer: Avsluta tidsbegränsad anställning

    Läs mer: Kvalificering till avtal om omställning


    Arbetsmiljö

    Rapportera tillbud och arbetsskador

    Ta del av instruktioner för hur det går till att rapportera tillbud och arbetsskador i IA-systemet

    Anpassning och rehabilitering

    Läs mer: Anpassning och rehabilitering

    Anslag om arbetsmiljöorganisation

    Biosäkerhet

    Läs mer: Biosäkerhet

    Medicinsk kontroll

    OSA-enkät

    Läs mer: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

    Uppgiftsfördelning och ansvar

    Dokumentation:

    Läs mer: Uppgiftsfördelning och ansvar

     Riskbedömning

     Läs mer: Risker i arbetsmiljön

     Samverkan chef och skyddsombud

      Skyddsronder

      Ta hjälp av stödmaterial som underlättar arbetet med skyddsrond

      Mall för skyddsrond gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) hittar du under rubriken OSA-enkät längre upp på sidan.

      Mall för checklista för egenkontroll gällande brandsäkerhet finns på sidan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

      Läs mer: Skyddsrond

      Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

      Vid utlandstjänstgöring:

      Läs mer: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


      Arbetstid

      Arbetstid för lärare – personalplan

      Läs mer: Arbetstid för lärare

      Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

      Läs mer: Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

      Förtroendearbetstid

      Läs mer: Förtroendearbetstid

      Oregelbunden arbetstid

      Läs mer: Oregelbunden arbetstid

      Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

      Läs mer: Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering


      Gäster i verksamheten

      Läs mer: Gäster i verksamheten


      Internationell personal

      Anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd

      Används vid ansökan om arbetstillstånd av tredjelandsmedborgare. Skriv ut mallen och fyll i för hand. Migrationsverket vill ha underskrifter från bägge parter. Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken 4 Anställningsavtal på sidan Arbetstillstånd.

      Anställningsintyg, doktorander

      Läs mer om hur och när mallarna ovan ska användas, under flikarna 1 Antagningsbeslut samt studie- och anställningsbeslut respektive 6 Förlängning på sidan Uppehållstillstånd för doktorander.

      Fullmakt till Migrationsverket

      Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken Fullmakt till Migrationsverket på sidan Medborgare från tredje land.

      Letter of invitation in order to obtain VISA to Sweden

      Läs mer om hur och när mallen ska användas, under fliken Arbetstillstånd och visum på sidan Medborgare från tredje land

      Fler mallar

      På sidorna om internationell personal finns fler blanketter från andra samhällsaktörer (till exempel Försäkringskassan och Migrationsverket). Blanketterna återfinns i respektive avsnitt.  

      Läs mer: Internationell personal


      Introduktion av nya medarbetare

      Välkomstmejl från arbetsplatsen innan första arbetsdagen

      Informationsmejl från rekryterande chef under första arbetsdagen

      Lista över kontaktpersoner

      Uppföljningssamtal

      Läs mer: Introduktion av nya medarbetare


      MBL-förhandlingar

      Snabbprotokoll

      Läs mer: Rutinbeskrivning för snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS

      Förhandlingsunderlag vid verksamhetsförändring

      Mall: Förhandlingsunderlag vid verksamhetsförändring (Word 105 kB)

      Läs mer: MBL-förhandlingar


      Rekrytering

      Läs mer: Rekrytering


      Sociala avgifter


      Utbildnings- och postdoktorsstipendier

      Läs mer: Utbildnings- och postdoktorsstipendier

      Kontakt

      Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


      Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

      Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.