Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsanställningar

Med utbildningsanställningar avses tidsbegränsade anställningar som doktorand, klinisk assistent och amanuens. Här får du som chef veta mer om vad som gäller för dessa anställningsformer.

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.  

Anställning som doktorand

En anställning som doktorand regleras i Högskoleförordningen.

För att en anställning som doktorand ska vara aktuell krävs en formell antagning till utbildning på forskarnivå. En anställning som doktorand varar längst fyra år på heltid. Första anställningen får högst gälla ett år och därefter förnyas anställningen med två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre än 4 år om särskilda skäl finns. Särskild lönesättning tillämpas för doktorander. 

Anställning som amanuens och klinisk assistent

Anställningar som amanuenser och kliniska assistenter är reglerade i Högskoleförordningen.

De är tidsbegränsade till högst ett år och kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år.

En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet som amanuens ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. Endast den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. Bara den som avlagt läkarexamen eller som antas eller redan antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin får anställas som klinisk assistent.

Kontakt

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.