Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsanställningar

Utbildningsanställningarna doktorand, klinisk assistent och amanuens regleras i högskoleförordningen. Här får du som chef veta mer om vad som gäller för dessa anställningsformer.

Innehåll på sidan:

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten.  


Anställning som doktorand

För att kunna anställa någon som doktorand måste personen vara antagen till forskarutbildningen. Läs mer om antagning till forskarutbildning i högerspalten.

Universitet får anställa en doktorand sammanlagt som längst i fyra år på heltid, men inte på en gång. Doktorander ska alltid anställas i omgångar. Den första omgången ska vara längst ett år. Därefter kan anställningen förnyas, som längst två år i taget. Det betyder att en doktorand kan anställas på 1+2+1 år (eller 1+1+2 år) om allt går enligt plan. Det går att anställa doktoranden på kortare tid, om det finns sakliga skäl för det.

Den sammanlagda anställningstiden får vara längre än fyra år på heltid om särskilda skäl finns, till exempel att doktoranden varit ledig på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. 

Läs mer om förlängning av anställningen vid förtroendeuppdrag i högerspalten. Doktoranden får vara anställd som längst ett år efter avlagd examen.

Doktoranders lön revideras och sätts enligt särskilda rutiner. Läs mer i högerspalten.  

Anställning som amanuens och klinisk assistent

Högskoleförordningen sätter reglerna för hur Lunds universitet kan anställa amanuenser och kliniska assistenter.

Både anställning som amanuens och som klinisk assistent är tidsbegränsade till högst ett år och kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

En anställning som amanuens får vara högst 50 procent av en heltid. Arbetet som amanuens ska innehålla undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. För att kunna anställas som amanuens måste studenten vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på institutionen. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt.

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. Bara den som avlagt läkarexamen eller som antas eller redan antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin på Lunds universitet får anställas som klinisk assistent.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.