Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för uppföljning och kontroll

Här finns stöddokument avseende kontroll och uppföljning av olika ärenden, som hjälp för att möjliggöra regelefterlevnad, kvalitetssäkra registreringar och undvika lönerelaterade felaktigheter.

Beräkning av LAS-tid

Ta del av en lathund som är en hjälp för att räkna fram anställningstid gällande visstidsanställningar utifrån lagen om anställningsskydd.

Beräkning av LAS-tid

Semester

Här finns en framtagen checklista för chef att följa i steg under året. Spara ned dokumentet, notera åtgärder och ha hanteringen dokumenterad.

Dessutom finns allmänna beskrivningar som stöd för framtagande av lokala rutiner för:

SSC-ärende

Har du frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula?

Logga in i SSC Portal

Tel + 46 46 222 90 00, knappval 3.