Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytering vid Lunds universitet

Här hittar du information och stöd för dig som är chef, i rekryteringsprocessen för rekrytering av TA- och forskande personal som anställs enligt LAS. Här finns också en beskrivning av lärarförslagsnämndernas gemensamma delar i rekryteringsprocessen för biträdande universitetslektor, lektor och professor.

Enligt den strategiska planen ska Lunds universitet arbeta strategiskt med rekrytering för att attrahera och behålla engagerade och entusiastiska medarbetare. Universitetet ska vara attraktivt för internationella medarbetare samt ha tydliga karriärvägar. Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Enligt Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet, är det också angeläget att arbetet på området styrs av gemensamma principer och regler. 

Rekryteringsprocesser för olika anställningar

De beskrivna rekryteringsprocesserna ger praktisk vägledning till de lagar och förordningar som Lunds universitet som statlig ska följa. Syftet med att beskriva processerna är att säkerställa välgrundade, effektiva och kvalitetssäkrade rekryteringar.

Rekrytering av doktorander

Till skillnad från andra rekryteringar rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats. Även om de flesta doktorander sedan anställs ser processer och regelverk delvis annorlunda ut än för andra anställningar. 

Läs mer om att rekrytera doktorander

Rekrytering av postdoktor

En postdoktoranställning är en meriteringsanställning som främst är inriktad på forskning. Anställningen är ett inledande steg i den akademiska karriären och regleras i ett centralt kollektivavtal, postdoktoravtalet.

Läs mer om att rekrytera postdoktorer

Rekrytering av TA-personal och forskare

Här finns stöd för dig som chef som behöver rekrytera TA-personal och viss forskande personal. 

Rekrytering TA-chef

Chefsrekryteringsprocessen följer den vanliga rekryteringsprocessen förutom vissa delar som är specifika vid rekrytering av chefer.

Läs mer om att rekrytera TA-chefer

Rekrytera genom lärarförslagsnämnd

När du som chef vill rekrytera en biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor, ska rekryteringen vanligtvis hanteras av fakultetens lärarförslagsnämnd/motsvarande. Varje fakultet har sina rutiner för hur ärenden ska beredas, men det finns en grundläggande arbetsgång för dig som chef. 

Läs mer om att rekrytera genom lärarförslagsnämnd

Jävsregler vid rekrytering

Eftersom universitet och högskolor är förvaltningsmyndigheter ska beredning och beslutsfattande gällande vid rekrytering präglas av objektivitet och opartiskhet. För att säkerställa att rekryteringsprocessen är opartisk i alla delar samt att opartiskheten inte kan ifrågasättas, finns det regler om jäv. 

Läs mer om jävsregler vid rekrytering

Upphandlade rekryteringstjänster

Lunds universitet har ett ramavtal för rekryteringstjänster.

Läs mer om universitetets upphandlade rekryteringstjänster

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.