Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genomföra anpassning och rehabilitering

Du som chef följer upp anpassnings- och rehabiliteringsplanen och de åtgärder som är planerade tillsammans med den anställda. Här hittar du stöd i vad du ska tänka på.

I anpassnings- och rehabiliteringsplanen ska varje aktörs ansvar tydligt anges samt vilka tidsramar som gäller för åtgärderna.

Det här ska du som chef göra

I genomförandefasen är det viktigt att du som chef är aktiv och följer upp de åtgärder som du och den anställda har kommit överens om och dokumenterat i en handlingsplan. Det kan hända att andra åtgärder ska följa på de åtgärder ni redan kommit fram till eller att tidsramarna som ni satt upp behöver justeras.

Mall för handlingsplan finns på sidan Anpassnings- och rehabiliteringsmöte

Uppdatera handlingsplanen löpande och revidera när så krävs. Att fördela ansvaret för de åtgärder som ni kommit fram till är en av de framgångsfaktorer som är viktiga för ett effektivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete.

I de fall den anställda på grund av sin medicinska status inte kan påbörja eller genomföra den arbetslivsinriktade anpassningen och rehabiliteringen som ni kommit överens om, ska du som chef dokumentera detta. I handlingsplanen anges då när och under vilka förutsättningar anpassnings- och rehabiliteringsarbetet kan påbörjas.

Din HR-partner samt Företagshälsovården ger råd och stöd i val av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Mål och åtgärder i handlingsplanen ska i första hand vara inriktade på återgång i ordinarie arbete. Om detta inte visar sig möjligt, ta hjälp av din HR-partner.

Uppföljning

Uppföljning av åtgärderna sker under hela anpassnings- och rehabiliteringstiden och alla insatser ska vara tidsatta. Datum för uppföljning bör bokas.

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården