Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad?

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

Vem gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk? 

Den som studerar vid Lunds universitet ska känna till och följa riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk. Det ska också vara känt vart en student kan vända sig vid behov av stöd i frågor gällande riskbruk och skadligt bruk.

Prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö ansvarar för att studenter får kännedom om risker i arbetsmiljön, om universitetets riktlinjer och rutiner gällande riskbruk och skadligt bruk samt vilket stöd som finns. De samverkar med studerandeskyddsombudet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för studenter.

Studerandeskyddsombuden i universitetets verksamheter verkar för en god arbetsmiljö och företräder studenter i arbetsmiljöfrågor inom ett studieområde.

Studentkårerna vid Lunds universitet kan vara ett stöd för studenter och bland annat informera om vart de kan vända sig för att få hjälp vid riskbruk eller skadligt bruk.

 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer kan vara ett stöd för studenter och bland annat informera om studenternas rättigheter samt vart de kan vända sig för att få hjälp vid riskbruk eller skadligt bruk.

Studenthälsan arbetar för att motverka ohälsa kopplat till riskbruk och skadligt bruk bland studenter. Studenthälsan erbjuder stöd till studenter i frågor som rör riskbruk och skadligt bruk och hänvisar till lämplig vård och behandling. Studenthälsan ger vägledning till anställda med ansvar för studenters arbetsmiljö i enskilda studentärenden gällande riskbruk och skadligt bruk.

Säkerhetssamordnarna vid avdelningen Säkerhet och Miljö ger vägledning och stöd till verksamheterna i frågor om säkerhetsåtgärder i studentärenden som har koppling till riskbruk och skadligt bruk.

Juristerna vid avdelningen Juridik ger vägledning och stöd till verksamheterna i frågor om disciplinära åtgärder i studentärenden som har koppling till riskbruk och skadligt bruk.