Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid

Regler om arbetstid finns i lagstiftning och i centrala samt lokala kollektivavtal, eller vid behov i enskilda överenskommelser. Vid Lunds universitet finns merparten av anställdas arbetsbestämmelser i antingen arbetstidsavtalet för lärare eller flextidsavtal för T/A personal.

Därutöver finns regler om förtroendearbetstid, oregelbunden arbetstid samt möjligheten till enskild överenskommelse om annan arbetstidsreglering.

Här kan du också läsa mer om OB-tillägg (ersättning vid obekväm arbetstid), vad som gäller med mertid och övertid och vad som gäller avseende arbetstid vid tjänsteresor.

Via ingångarna i vänstermenyn når du information och stöd kring:   

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.