Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid

Lärares och till viss del doktoranders arbetstid regleras i ett Lokalt kollektivavtal om arbetstid för lärare medan de flesta övriga anställda omfattas av ett lokalt flextidsavtal.

Ett fåtal verksamheter har särskilda krav på bemanning och omfattas av särskilda kollektivavtal t ex gällande schemalagd arbetstid.

De vanligaste arbetstidsavtalen finns redovisade här. Vi särskilda behov av bemanning utöver gällande kollektivavtal kontaktas sektionen HR.

Arbetstidsavtal för lärare

Planering av lärares årsarbetstid ska, enligt lokalt avtal om arbetstid för lärare, genomföras för varje kalenderår och resultera i en personalplan för varje enskild lärare.

Läs mer om arbetstidsavtal för lärare

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal 

Flexibel arbetstid, även kallad flextid, är huvudregel för all teknisk och administrativ personal och fast arbetstid är ett undantag. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av.

Läs mer om flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är den arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Av villkorsavtalen följer att de som omfattas av chefsavtalet har förtroendearbetstid. För att införa förtroendearbetstid för övriga anställda förutsätter det att en enskild överenskommelse träffas.

Läs mer om förtroendearbetstid

Ersättning vid obekväm arbetstid

Vid arbete på obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning.

Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår

Övertid och mertid

Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid.

Läs mer om hur du hanterar frågor om över- och mertid

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.