Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid

Regler om arbetstid finns i lagstiftning och i centrala samt lokala kollektivavtal, eller vid behov i enskilda överenskommelser. Vid Lunds universitet finns merparten av anställdas arbetsbestämmelser i antingen arbetstidsavtalet för lärare eller flextidsavtal för T/A personal.

Arbetstidsavtal för lärare

Vid Lunds universitet finns ett lokalt avtal om arbetstid för lärare, som sätter ramarna för planeringen av årsarbetstiden. Avtalet specificerar även hur semestern ska förläggas och vad som gäller för lärare vid eventuell övertid, sjukledighet och liknande.

Läs mer om arbetstidsavtal för lärare

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal 

Flexibel arbetstid, även kallad flextid, är huvudregel för all teknisk och administrativ personal och fast arbetstid är ett undantag. Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av.

Läs mer om flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Oregelbunden arbetstid 

När en verksamhet har behov av att ha anställda i tjänst alla veckans dagar, oberoende om helgdag eller liknande infaller, kallas detta oregelbunden arbetstid. 

Läs mer om oregelbunden arbetstid

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är den arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Av villkorsavtalen följer att de som omfattas av chefsavtalet har förtroendearbetstid. För att införa förtroendearbetstid för övriga anställda förutsätter det att en enskild överenskommelse träffas.

Läs mer om förtroendearbetstid

Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

I enlighet med Villkorsavtalen kan en enskild överenskommelse träffas avseende arbetstidsreglering för en enskild anställd.

Läs mer om enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

Ersättning vid obekväm arbetstid

Vid arbete på obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning.

Läs mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår

Övertid och mertid

Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid.

Läs mer om hur du hanterar frågor om över- och mertid

Arbetstid vid tjänsteresa

Vid Lunds universitet gäller arbetstidsregleringarna även vid tjänsteresa. Restid som görs utanför normtiden är inte att räkna som arbetstid och någon särskild ersättning för restid finns inte.

Läs mer om arbetstid vid tjänsteresa

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.