Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Turordna

En turordningskrets tas fram och förhandlas av dig som chef inför uppsägning på grund av arbetsbrist. Här kan du se hur du ska gå tillväga.

Utred turordningskrets

Om den berörde inte kan omplaceras till någon ledig anställning ska universitetet först upprätta en turordningslista enligt det statliga turordningsavtalet (TurA-S) och lagen om anställningsskydd (LAS). Turordningskretsen består av de anställda som i huvudsak har jämförbara arbetsuppgifter med de som berörs av arbetsbristen. Den inbördes turordningen är bestämd utifrån statlig anställningstid.

Som arbetsbristberörd chef ansvarar du för att ta fram ett förslag på turordningskrets. Utredningsarbetet gör du i samverkan med din närmaste HR-funktion.

Förhandla om turordning

Turordningskretsen fastställs efter avslutad förhandling med universitetets kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer. Förhandlingen genomförs av dig som chef. Ditt förhandlingsunderlag avseende fastställande av turordningskrets skickas via din närmaste HR-funktion till sektionen HR som kallar till förhandling, medverkar som stöd för dig som chef och skriver protokoll. Vid förhandlingstillfället bör du ha med dig din närmaste HR-funktion. Förhandlingen inleds med en redovisning av den gjorda omplaceringsutredningen. Du ska även kunna vid begäran, lämna över en skriftlig dokumentation avseende omplaceringsutredningen. Därefter, om omplacering ej kunnat ske, redovisar du den turordningskrets som du upprättat.

Turordningskretsen i staten har till syfte att se till att anställda med längre statlig arbetstid har företräde till fortsatt arbete framför en anställd med kortare statlig anställningstid. Är det flera än en arbetstagare som utför i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, det vill säga de arbetsuppgifter som berörs av arbetsbristen, ska den som har kortast anställningstid i staten sägas upp (sist in- / -först ut-principen). För att en arbetstagare ska kunna åberopa sin plats i turordningen ska denne dock ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

Efter avslutad förhandling informerar du berörda anställda om arbetsgivarens beslut om fastställande av turordningskrets och den fortsatta omställningsprocessen.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.