Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KLARA

Lunds universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att föra register över hälso- och miljöfarliga kemiska produkter i verksamheten. Här får du som chef mer information om KLARA.

Logga in i KLARA (nytt fönster)

Lunds universitet är enligt lag skyldigt att föra register över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för hälsa och/eller miljö. Detta register förs i kemikaliehanteringssystemet KLARA. Då universitetet är skyldigt att rapportera innehav av kemiska produkter till olika myndigheter, är KLARA ett mycket viktigt system för verksamheten.

Förutom att fungera som ett register över hälso- och miljöfarliga kemikalier, innehåller KLARA mycket stödinformation och hjälpverktyg till alla kemikalieanvändare. Exempel på information och stödverktyg i KLARA:

  • Sammanfattning av risk- och skyddsinformation
  • Säkerhetsdatablad
  • Lagar och riktlinjer för hantering av kemiska produkter. Krävs det till exempel tillstånd, dispens eller utbildning innan en kemisk produkt från köpas in eller hanteras?
  • Möjlighet att utföra riskbedömningar
  • Information till föreståndare för brandfarlig vara
  • Möjlighet att söka i Lunds universitets kemikalieregister för olika ändamål

Registrering och inventering av kemiska produkter i KLARA

Inköp och förbrukning av kemiska produkter ska registreras fortlöpande under året i KLARA, det vill säga varje nytt inköp ska registreras och sedan kasseras i systemet när de kemiska produkterna är förbrukade. Detta är viktigt för att systemet ska kunna föra statistik över universitetets kemikalieförbrukning på årsbasis, som vi är skyldiga att rapportera till myndigheter.

Även max lagrad mängd för alla brandklassade produkter ska anges i KLARA. Detta för att underlätta arbetet för alla föreståndare för brandfarlig vara samt för ansökan om tillstånd för brandfarlig vara. 

Varje år ska en inventering av alla kemikalier utföras i KLARA. Inventeringsperioden är från 1 oktober till 31 december. Syftet med inventeringsperioden är att kontrollera att informationen i systemet stämmer med befintliga saldo av kemiska produkter.

Vem är ansvarig för registrering och inventering?

Som chef är det din uppgift att säkerställa att varje grupp/avdelning har medarbetare som har i uppgift att registrera och inventera i KLARA. För att kunna föra register krävs en introduktionsutbildning. Anmälan till utbildningen görs via Kompetensportalen och utbildningen ges regelbundet på både svenska och engelska.

Vem ska ha tillgång till KLARA?

Då KLARA är ett värdefullt arbetsmiljöstöd vid hantering av kemikalier är det din uppgift som chef att säkerställa att alla medarbetare som hanterar kemikalier har de läsrättigheter i systemet som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete, samt att de har tillgång till riskbedömningsverktyget.

För att få tillgång till läsrättigheter och riskbedömningsverktyget i KLARA krävs ingen utbildning. Utbildning krävs endast för KLARA-administratörer och för KLARA-registrerare och -inventerare.

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Relaterad information

Blankett för förslag till ändring/utveckling av KLARA finns på denna webbplats: 

Klara Ekonomisk förening (klaraekonomiskförening.se)