Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationell personal

Att anställa internationell personal kan uppfattas som såväl krångligt som tidskrävande. Här har vi samlat information för att underlätta för dig som ansvarar för anställning och mottagande av internationella medarbetare.

Rubrikerna i vänstermenyn vägleder dig när det handlar om migrationsfrågor, till exempel vilka olika arbets- och uppehållstillstånd som ska sökas, för vem och hur. Vi har också samlat material som du behöver vid mottagandet av internationella medarbetare, inklusive planering inför ankomst som introduktion.

Vi kan inte utgå ifrån att internationella medarbetare kan navigera i det svenska samhället eller Lunds universitet utan hjälp. Vi har därför valt att komplettera informationen som riktar sig till dig med länkar till information som du kan vidarebefordra till medarbetaren.

Stöd till internationell personal 

På Staff Pages finns information som är viktig för dina medarbetare att känna till, bland annat om att arbeta i statens tjänst på Lunds universitet.

For new employees (Staff Pages)

Internationella nätverket vid Lunds universitet

Många som arbetar med internationella medarbetare ingår i nätverket Internationella nätverket vid Lunds universitet (INLU).

INLU har en egen blogg, INLU-bloggen, där aktuella problemområden adresseras och lösningar presenteras. Läs mer på INLU-bloggen och registrera dig så att du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg postas.

Länk till INLU-bloggen

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.