Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan inom arbetsmiljöarbetet

Samverkan är en central del av arbetsmiljöarbetet vid Lunds universitet. Här kan du som chef läsa mer om hur samverkan är organiserad.

Organisationen för samverkan inom arbetsmiljö vid Lunds universitet grundas på ett lokalt kollektivavtal. Avtalets syfte är att stödja ett proaktivt arbetsmiljöarbete genom samverkan på universitetets tre organisatoriska nivåer samt att tydliggöra former för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lokalt kollektivavtal för samverkan inom arbetsmiljö, se länk i högerspalt.

Arbetsmiljösamverkan på institution

För att uppnå ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är det viktigt att alla på arbetsplatsen medverkar i arbetet. Det är du som chef som ska se till att anställda och skyddsombud ges möjlighet att delta i de processer som berör arbetsmiljöarbetet. Det räcker alltså inte att få information när ett beslut redan är fattat eller när en aktivitet har genomförts.

För instruktioner för samverkan vid arbetsplatsen, se länk i högerspalt.

Arbetsmiljösamverkan i HMS-kommitté

Fakulteter har även möjlighet att inrätta HMS-kommittéer (Hälsa, Miljö, Säkerhet) på institutions- eller husnivå. Minsta representation i HMS-kommitté är prefekt plus ett skyddsombud per institution som ingår i kommittén. Instruktioner för dessa kommittéer beslutas av respektive fakultet.

Lokalt kollektivavtal för samverkan inom arbetsmiljö, se länk i högerspalt.

Arbetsmiljösamverkan skyddskommittéer

Skyddskommittéerna är ett rådgivande organ till arbetsgivaren på fakultets- respektive universitetsgemensam nivå. I skyddskommittéerna, som består av representanter från arbetsgivaren och de anställda, ska övergripande arbetsmiljöfrågor diskuteras.

Inom universitetet finns skyddskommittéer på två nivåer:

  • lokala skyddskommittéer på fakultetsnivå
  • den centrala skyddskommittén på universitetsövergripande nivå

Instruktioner för den centrala skyddskommittén, se länk i högerspalt.

Instruktioner för lokala skyddskommittéerna, se länk i högerspalt.

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se