Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga produkter

Universitetet arbetar för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter mot mindre farliga alternativ. Här kan du som chef läsa mer om detta arbete.

Enligt Miljöbalkens utbytesprincip (SFS 1998:808, 2 kap 4 §) ska Lunds universitet arbeta för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och ämnen mot mindre farliga alternativ genom aktiva produktval och substitution.

Som ett led i Lunds universitets övergripande miljö-, hållbarhets- och arbetsmiljöarbete har en lista på femton kemiska produkter tagits fram som universitetet ska prioritera att substituera och minska användning och mängderna av. 

Lund universitets substitutions- och reduceringslista

Utvalda produkter som ska prioriteras för utfasning/substitution och reducerad användning på Lunds universitet.

Substitutions- och reduceringslista
Produkt CAS-nummer
Akrylamid 79-06-1
Akrylonitril 107-13-1
Bensen 71-43-2
Borsyra 10043-35-3
Etidiumbromid 1239-45-8
Formaldehyd 50-00-0
Hydrazin 302-01-2
Kaliumdikromat 7778-50-9
Kanamycin sulfat 253-89-94-0
Kobolt(II)klorid 7646-79-9
Kromtrioxid 1333-82-0
Natriumdikromatdihydrat 7789-12-0
Natriumkromat 7775-11-3
Silvernitrat 7761-88-8
Trypanblått 72-57-1

De femton listade kemiska produkterna, och sammansättningar av dessa produkter, är rödmarkerade i KLARA-registret för att tydliggöra att de är mål för utfasning och reducerad användning.

Källor att vända sig till för att få uppslag och information om möjliga substitutioner:

Vid lyckade substitutioner ska information om substitutionen skickas till kemikaliesäkerhetssamordnaren. Följande blankett ska användas och informationen skickas in elektroniskt.

Lyckad substitution (Excel 54 kB, ny flik)

Information om testade men ej lyckade substitutioner samt tips på ämnen som möjligen kan fungera som substitutionsämnen, men som för tillfället ej är testade, ska skickas till kemikaliesäkerhetssamordnaren. Följande blanketter ska användas och skickas in elektroniskt

Substitutionsförslag, ej testat (Excel 33 kB, ny flik)

Ej lyckad substitution (Excel 11 kB, ny flik)

Om en substitutionsutredning visar att utfasning av en produkt inte är möjlig, är målet att minimera användning och hantering av produkten.

Blankett för substitutionsutredning (Word 35 kB, ny flik)

Tänk på att:

  • arbeta i mindre skala och göra ett färre antal experiment om möjlighet finns.
  • begränsa mängderna kemikalier genom att kassera gamla kemikalier och sådant som inte används.
  • beställa mindre mängder vid inköp av nya kemikalier.
  • köpa kit och färdiga lösningar istället för rena och koncentrerade kemikalier vilket minskar tiden de hälsofarliga kemikalierna måste hanteras.

Lagar och regler

EU-direktiv och svenska lagar styr hur kemikalierelaterad verksamhet ska bedrivas. Hanteringen av kemiska produkter regleras i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Lunds universitet måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs då brister i hanteringen av kemiska produkter kan leda till skador på person, miljö och egendom.

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se