Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga produkter

Universitetet arbetar för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter mot mindre farliga alternativ. Här kan du som chef läsa mer om detta arbete.

Enligt Miljöbalkens utbytesprincip (SFS 1998:808, 2 kap 4 §) ska Lunds universitet arbeta för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och ämnen mot mindre farliga alternativ genom aktiva produktval och substitution. Utbytesprincipen gäller även om en hälso- och miljöfarlig kemisk produkt hanteras på säkert sätt. Detta innebär att utbytesprincipen inte kan ersättas av försiktighetsprincipen utan gäller vid sida av denna. 

Följande ämneskategorier räknas till hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och har egenskaper som kan resultera i allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön:

Dessa ämneskategorier räknas till utfasnings- eller riskminskningsämnena och finns upptagna på PRIO-listan. Denna lista är framtagen mot bakgrund av EU:s kemikalielagstiftning REACH.

Substitution och utfasning av farliga kemiska produkter 

Vid arbete med hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, som faller inom ovan listade ämneskategorier, gäller att dessa produkter ska substitueras om möjligt.  

Praktiskt innebär substitution att undersöka och byta ut de hälso- och miljöfarliga kemiska produkterna, som används i både undervisnings- och forskningssyfte, till kemiska produkter med mindre risk. Det kan göras genom att

  • byta ut en enskild kemisk produkt 
  • byta till en annan metod där mindre farliga produkter och ämnen används. 

För att utreda om det är möjligt att substituera en kemisk produkt eller ämne används blanketten för substitutionsutredning.

Blankett för substitutionsutredning (Word 35 kB, ny flik)

Denna blankett fungerar även som underlag vid uppföljning av substitutionsarbetet, till exempel vid tillsyn av Miljöförvaltningen.

Källor att vända sig till för att få uppslag och information om möjliga substitutioner:

Om substitution inte är möjlig 

Om utredningen visar att en substitution till en mindre farlig produkt inte är möjlig skall istället mängden farliga produkter som används minimeras, till exempel genom att 

  • arbeta i mindre skala och göra ett färre antal experiment om möjlighet finns.
  • begränsa mängderna kemiska produkter genom att kassera gamla produkter och sådant som inte används.
  • beställa mindre mängder av nya kemiska produkter 
  • köpa kit och färdiga lösningar istället för rena och koncentrerade produkter vilket minskar tiden de hälso- och miljöfarliga produkterna måste hanteras.

Läs mer om substitution av farliga ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Substitution av farliga ämnen (Kemikalieinspektionen)

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)