Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga produkter

Universitetet arbetar för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter mot mindre farliga alternativ. Här kan du som chef läsa mer om detta arbete.

Enligt Miljöbalkens utbytesprincip (SFS 1998:808, 2 kap 4 §) ska Lunds universitet arbeta för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och ämnen mot mindre farliga alternativ genom aktiva produktval och substitution. Som ett led i Lunds universitets övergripande miljö-, hållbarhets- och arbetsmiljöarbete har en lista på femton kemiska produkter tagits fram som universitetet ska prioritera att substituera och minska användning och mängderna av fram till 2020.

Lund universitets substitutions- och reduceringslista

Utvalda produkter som ska prioriteras för utfasning/substitution och reducerad användning på Lunds universitet.

Substitutions- och reduceringslista
ProduktCAS-nummer
Akrylamid79-06-1
Akrylonitril107-13-1
Bensen71-43-2
Borsyra10043-35-3
Etidiumbromid1239-45-8
Formaldehyd50-00-0
Hydrazin302-01-2
Kaliumdikromat7778-50-9
Kanamycin sulfat253-89-94-0
Kobolt(II)klorid7646-79-9
Kromtrioxid1333-82-0
Natriumdikromatdihydrat7789-12-0
Natriumkromat7775-11-3
Silvernitrat7761-88-8
Trypanblått72-57-1

 

De femton listade kemiska produkterna, och sammansättningar av dessa produkter, är rödmarkerade i KLARA-registret för att tydliggöra att de är mål för utfasning och reducerad användning.

Källor att vända sig till för att få uppslag och information om möjliga substitutioner:

Vid lyckade substitutioner ska information om substitutionen skickas till kemikaliesäkerhetssamordnaren. Följande blankett ska användas och informationen skickas in elektroniskt.

Lyckad substitution (Excel 54 kB, nytt fönster)

Information om testade men ej lyckade substitutioner samt tips på ämnen som möjligen kan fungera som substitutionsämnen, men som för tillfället ej är testade, ska skickas till kemikaliesäkerhetssamordnaren. Följande blanketter ska användas och skickas in elektroniskt

Substitutionsförslag, ej testat (Excel 33 kB, nytt fönster)

Ej lyckad substitution (Excel 11 kB, nytt fönster)

Om en substitutionsutredning visar att utfasning av en produkt inte är möjlig, är målet att minimera användning och hantering av produkten.

Blankett för substitutionsutredning (Word 35 kB, nytt fönster)

Tänk på att:

  • arbeta i mindre skala och göra ett färre antal experiment om möjlighet finns.
  • begränsa mängderna kemikalier genom att kassera gamla kemikalier och sådant som inte används.
  • beställa mindre mängder vid inköp av nya kemikalier.
  • köpa kit och färdiga lösningar istället för rena och koncentrerade kemikalier vilket minskar tiden de hälsofarliga kemikalierna måste hanteras.

Lagar och regler

EU-direktiv och svenska lagar styr hur kemikalierelaterad verksamhet ska bedrivas. Hanteringen av kemiska produkter regleras i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lunds universitet måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs då brister i hanteringen av kemiska produkter kan leda till skador på person, miljö och egendom.

Sidansvarig:

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se