Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samordning av risker på arbetsplatsen

När två eller flera verksamheter eller arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsplats ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden.

Ordet ”samtidigt” ska inte tolkas för snävt. Verksamheter som bedrivs i samma lokalt avgränsade område faller sålunda under bestämmelserna om gemensamma arbetsplatser.

Kravet på samordning finns i arbetsmiljölagen men även annan lagstiftning ställer krav på samordning; 

När behöver samordning på arbetsplatsen ske?

På en arbetsplats med flera verksamheter kan en verksamhet skapa risker för anställda i andra verksamheter. Varje verksamhet är skyldig att se till att deras verksamhet eller anordningar på arbetsplatsen inte utsätter någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall.

Samordningsansvaret på en arbetsplats ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsplatsen. Även om samordningsansvaret vilar på en part ska parterna samråda och samarbeta för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.

Samordningsansvaret gäller bara samordningen av gemensamma risker och är inte något totalansvar för alla inblandade verksamheters arbetsmiljö.

Samordning mellan verksamheten och utförare av lokalvård och fastighetsägare kan behövas, men också mellan olika institutioner som delar lokaler. Samordning behöver ske mellan integrerade verksamheter, till exempel mellan en institution och en annan verksamhet inom institutionens område.

Samordningsansvarig

Samordningsansvarig utses genom vidarefördelning av arbetsuppgifter enligt universitetets mall.

Mallen finns att ladda ner på sidan om uppgiftsfördelning och ansvar

Några exempel på arbetsuppgifter är att

  • planera arbetet
  • ordna allmänna skyddsanordningar 
  • se till att det blir klart vem som ska ansvara för andra skyddsanordningar som behövs.

Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/BAS-U) ingår normalt inte i delegerade arbetsuppgifter utan detta ansvar ligger på fastighetsägaren.

På arbetsplatsen ska den samordningsansvarige sätta upp anslag som informerar om vem som har detta ansvar.

Ladda ner, fyll i och skriv ut anslag över arbetsmiljöorganisationen (pdf 1,4 MB, ny flik)

Hur kan samordning ske?

Som grundregel ska överenskommelsen mellan parterna dokumenteras skriftligen, och om möjligt specificera vilka lokaler/rum som berörs.

Dokumentationen bör innehålla information om hur gemensam skyddsrond genomförs och vilka rutiner som ska följas. De risker som verksamheterna påverkar varandra med ska inkluderas i dokumentationen.

Se exempel på mall nedan, för dokumentation av samordning mellan en institution och ett företag som är verksamt inom institutionens område

Mall för dokumentation av samordning mellan institution och en verksamhet inom institutionens område (Word 97 kB, ny flik)

Kontakt

Anne Link
Sektionschef Företagshälsovården
+46 46 222 32 88
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se (johan[dot]ohlin[at]fhv[dot]lu[dot]se)