Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Under anställningstiden

Här hittar du som chef information som är relevant för internationella medarbetares fortsatta anställning vid Lunds universitet.

Utvecklingssamtal och lönesättande samtal

Oavsett för vilken tid den internationella medarbetaren är här och hur anställningen är finansierad, är det viktigt att alla medarbetare får samma möjlighet till utvecklingssamtal och lönesättande samtal.

Medarbetaren kan läsa mer om utvecklingssamtal och lönesamtal på Staff pages:

I utvecklingssamtalet ska bland annat frågor om kompetens- och karriärutveckling diskuteras.

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett karriärkoncept för såväl doktorander som för anställda på postdoktoral nivå. Samtliga aktiviteter är på engelska och är kostnadsfria för institutionen.

Medarbetare kan läsa mer om karriärutveckling för akademisk personal, på Staff pages

Svenska för universitetsanställda (SFU)

Lunds universitet erbjuder även Svenska för universitetsanställda (SFU) i olika nivåer. Kurserna anordnas av Språk- och litteraturcentrum.

Medarbetare kan läsa mer om SFU-kurser på Staff pages

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Följ INLU-bloggen!

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet, följ INLU-bloggen som vänder sig till universitets internationella nätverk (INLU).