Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

På denna sida hittar du som är prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö rutin för hantering av riskbruk och skadligt bruk.

Rutinerna utgår från Riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk vid Lunds universitet och syftar till att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som är fri från riskbruk och skadligt bruk för studenter vid Lunds universitet. Den ger dig som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö en vägledning i hur du arbetar förebyggande, men också hur du tar upp ett samtal, informerar om stöd och agerar i olika situationer som kan kopplas till riskbruk och skadligt bruk.

Förebyggande arbetsmiljöarbete gällande riskbruk och skadligt bruk

På denna sida kan du läsa mer om förebyggande arbete gällande riskbruk och skadligt bruk, när det gäller studenter.

Läs mer om förebyggande arbetsmiljöarbete gällande riskbruk och skadligt bruk 

Agera vid signaler om riskbruk eller skadligt bruk

När du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö får information som gör att det finns anledning att känna oro för en students hälsa kan du agera genom att erbjuda samtal med studenten. 

Läs mer om att agera vid signaler om riskbruk eller skadligt bruk

Agera om något händer i samband med undervisning

Här finns stöd om hu du kan agera ifall något händer i samband med undervisning.

Läs mer om att agera om något händer i samband med undervisning

Studenthälsan

På denna sida finns information om Studenthälsans stöd gällande riskbruk och skadligt bruk bland studenter.

Läs mer om Studenthälsans stöd

Vem gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk?

Läs mer om vem som gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk, gällande studenter