Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är den arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid regleras dels i Villkorsavtalen, dels i det centrala kollektivavtalet Chefsavtalet.

Innehåll på sidan:


Allmänt om förtroendearbetstid

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den som har förtroendearbetstid om vad förtroendearbetstid innebär, om arbetsmängden och hur arbetstiden förläggs.

När en anställd omfattas av förtroendearbetstid gäller varken Villkorsavtalens kap. 4 eller arbetstidslagen.

Bestämmelserna i arbetsmiljölagen är dock tillämpliga även för dessa arbetstagare. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren systematiskt ska följa upp att arbetstagare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även i förhållande till arbetstagare med förtroendearbetstid. Arbetstagaren kan alltså inte helt fritt disponera sin arbetstid.

Av villkorsavtalen följer att den i verksledande ställning som omfattas av chefsavtalet har förtroendearbetstid. I verksledande ställning vid Lunds universitet är rektor. Lunds universitet har tecknat ett lokalt kollektivavtal om lokal chefskrets om vem som utöver rektor omfattas av chefsavtalet. Dessa är

 • prorektor
 • vicerektor
 • förvaltningschef
 • personaldirektör
 • revisionschef
 • dekanerna för fakulteterna.

Läs mer via länkarna till Arbetsgivarverkets webbplats, i högerspalten på sidan.

Förtroendearbetstid genom enskild överenskommelse

Önskar man införa förtroendearbetstid för T/A-personal som inte omfattas av chefsavtalet förutsätter det att en enskild överenskommelse träffas.

Det är HR-direktör som har delegation på att fatta beslut om och således underteckna enskilda överenskommelser om till exempel förtroendearbetstid. Överenskommelsen varaktighet varierar beroende på vilket av de tre Villkorsavtalen som den anställde omfattas av.

Om den anställde omfattas av Villkorsavtal (Seko) kan enskilda överenskommelser tecknas för maximalt ett år åt gången. Om den anställde omfattas av Villkorsavtal (OFR/S,P,O) eller Villkorsavtal-T (Saco-S) kan enskilda överenskommelser tecknas för en angiven tidsperiod eller tillsvidare. En ömsesidig uppsägningstid regleras i den enskilda överenskommelsen.

Innan beslut fattas ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras. 

I Lunds universitets PM om förtroendearbetstid klargörs förutsättningarna för att bevilja T/A-personal förtroendearbetstid och tydliggör den universitetsgemensamma rutinen inför beslut.

Ta del av informationen i PM-dokumenten i högerspalten på sidan.

 Så här gör du

överenskommelse arbetstid
Bilden visar de olika stegen i processen.

Analys och dialog

 • Analysera förutsättningar för en enskild överenskommelse om förtroendearbetstid eller annan arbetstidsreglering.
 • Ta hjälp av PM angående förtroendearbetstid för TA-personal som finns att ladda ner i högerspalten på sidan.
 • För en dialog med berörd anställd om förutsättningarna och om vad det skulle innebära. Ta fram ett utkast på enskild överenskommelse och motivering. Använd gärna mallen som sektionen HR tagit fram.
  Mallen finns att ladda ned på sidan Blanketter och mallar.

Bedömning

 • Skicka in överenskommelsen för bedömning, via sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now).
 • Du kommer att få ett förhandsbesked från HR-direktören, via sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now).

Inloggningslänk till sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now) finns i högerspalten. 

Teckna överenskommelsen

 • Skicka in den enskilda överenskommelsen till berörd arbetstagarorganisation. Svar ska ha inkommit inom 5 arbetsdagar.
 • Skriv ut överenskommelsen i två exemplar. Den ska skrivas under av anställd och chef.
 • Skicka den underskrivna överenskommelsen till HR-direktören i två exemplar till: Sektionen HR. hämtställe 31.
 • HR-direktören skriver under och skickar tillbaka överenskommelsen till verksamheten.

Avslutande åtgärder i system

Rapportera in förändringen i Primula och diarieför sedan överenskommelsen i W3D3.

Inloggningslänkar till dessa system finns i högerspalten.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.