Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är den arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid regleras dels i Villkorsavtalen, dels i det centrala kollektivavtalet Chefsavtalet.

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den som har förtroendearbetstid om vad förtroendearbetstid innebär, om arbetsmängden och hur arbetstiden förläggs.

När en anställd omfattas av förtroendearbetstid gäller varken Villkorsavtalens kap. 4 eller arbetstidslagen. Bestämmelserna i arbetsmiljölagen är dock tillämpliga även för dessa arbetstagare. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren systematiskt ska följa upp att arbetstagare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även i förhållande till arbetstagare med förtroendearbetstid. Arbetstagaren kan alltså inte helt fritt disponera sin arbetstid.

Av villkorsavtalen följer att den i verksledande ställning som omfattas av chefsavtalet har förtroendearbetstid. I verksledande ställning vid Lunds universitet är rektor. Lunds universitet har tecknat ett lokalt kollektivavtal om lokal chefskrets om vem som utöver rektor omfattas av chefsavtalet. Dessa är

  • prorektor
  • vicerektor
  • förvaltningschef
  • personaldirektör
  • revisionschef
  • dekanerna för fakulteterna.

Läs mer om förtroendearbetstid i Arbetsgivarverkets skrift Partsgemensam information om förtroendearbetstid (pdf 232 kB, ny flik)

Läs mer i Chefsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats

Förtroendearbetstid genom enskild överenskommelse

Önskar man införa förtroendearbetstid för T/A-personal som inte omfattas av chefsavtalet förutsätter det att en enskild överenskommelse träffas. Det är HR-direktör som har delegation på att fatta beslut om och således underteckna enskilda överenskommelser om till exempel förtroendearbetstid. Innan beslut fattas ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras. 

I Lunds universitets PM om förtroendearbetstid klargörs förutsättningarna för att bevilja T/A-personal förtroendearbetstid och tydliggör den universitetsgemensamma rutinen inför beslut. Se dokumenten i högerspalten.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.