Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är den arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera.

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den som har förtroendearbetstid om vad förtroendearbetstid innebär, om arbetsmängden och hur arbetstiden förläggs.

Läs mer om förtroendearbetstid i Arbetsgivarverkets skrift Partsgemensam information om förtroendearbetstid (PDF, ny flik)

Av villkorsavtalen följer att de som omfattas av chefsavtalet har förtroendearbetstid. Lunds universitet har tecknat ett lokalt avtal om vem som omfattas av chefsavtalet.

Läs mer i Chefsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs Lunds universitets avtal om lokal chefskrets (PDF 86 kB, ny flik)

Önskar man införa förtroendearbetstid för T/A-personal som inte omfattas av chefsavtalet förutsätter det att en enskild överenskommelse träffas. Det är personaldirektören som har delegation på att fatta beslut om och således underteckna enskilda överenskommelser om till exempel förtroendearbetstid. Innan beslut fattas ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

I Lunds universitets PM om förtroendearbetstid klargörs förutsättningarna för att bevilja T/A-personal förtroendearbetstid och tydliggör den universitetsgemensamma rutinen inför beslut. Se dokumenten nedan.

PM förtroendearbetstid (PDF 46 kB, ny flik)

Memo concerning non-regulated working hours for T/A staff (PDF 189 kB, new tab)

Mall enskild överenskommelse förtroendearbetstid (Word 81 kB, ny flik)

Ingå enskild överenskommelse förtroendearbetstid - processkarta (PNG 76 kB, ny flik)