Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid vid tjänsteresa

Vid Lunds universitet gäller arbetstidsregleringarna även vid tjänsteresa. Restid som görs utanför normtiden är inte att räkna som arbetstid och någon särskild ersättning för restid finns inte.

För den som arbetar enligt flextidsavtalet gäller normtidsmåttet om 8 timmar vid heltid för varje helgfri måndag till fredag. Normtiden ska anses vara förlagd klockan 08:00 till 16:30 med en halvtimmes lunch.

Du som chef kan tillåta att arbetstid på förrättningsstället utöver normtiden får tillgodoräknas. Med förrättning menas tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten. 

Lärare med årsarbetstid ansvarar för att förfoga över sin arbetstid och planera den så att överenskomna arbetsuppgifter fullgörs inom ramen för årsarbetstiden (personalplanen).

Social samvaro, även om den är schemalagd, räknas inte som arbetstid.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.