Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Förutom regleringarna om tidsbegränsade anställningar enligt lagen om anställningsskydd finns särskilda villkor för lärar- och utbildningsanställningar som du som chef bör känna till.

Många anställningar vid universitet och högskolor är utbildnings- och meriteringsanställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel anställning som doktorand eller postdoktor. Vid universitet och högskolor finns därför ytterligare möjligheter att tidsbegränsa en anställning.

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.  

Utbildningsanställningar

Utbildningsanställningar är tidsbegränsade anställningar som doktorand, klinisk assistent och amanuens som regleras i högskoleförordningen.

Läs mer om utbildningsanställningar

Meriteringsanställningar

En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning med syfte att främja karriärvägar inom akademin.

Läs mer om meriteringsanställningar

Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet (emeriti)

Tidsbegränsade anställningar som adjungerade lärare/professor och gästprofessor regleras i högskoleförordningen och i kollektivavtal. Pensionerade professorers verksamhet regleras i en särskild föreskrift. 

Läs mer om adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.