Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphandlade arbetsmiljötjänster

Ibland kan du behöva ha stöd från en extern part för att gå vidare i någon fråga rörande er arbetsmiljö. Här får du som chef en vägledning kring vilka konsulttjänster som finns upphandlade inom arbetsmiljöområdet.

Du som chef har möjlighet att vid behov använda universitetets upphandlade konsulter för följande tjänster inom arbetsmiljöområdet:

 • Utredning av arbetsförmåga
 • Belysning/synergonomi
 • Buller/akustik
 • Glasögon (bildskärms- och skyddsglasögon)
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Inomhusklimat/ventilation
 • Krisstöd i akut skede
 • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöutredningar och arbetsmiljöinsatser
 • Rehabiliteringstjänster beroendeproblematik
 • Samtalsstöd
 • Vibration

Du väljer leverantör utifrån aktuellt behov, situation och gällande upphandling. Kostnaden för uppdraget belastar din organisation. Kontakta närmaste personalfunktion för råd inför beställningen.

Information och kontaktuppgifter till leverantörer finns i inköpsverktyget Lupin under fliken Avtal. Saknar du information inom något avtalsområde i Lupin så kontakta närmaste personalsamordnare.

Logga in i Lupin

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på din fakultet/motsvarande.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

LU Byggnad 
LU Byggnad


Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.

Så söker du i LUPIN

 1. Gå till LUPIN och logga in med din LUCAT-ID. 
 2. Klicka på fliken INKÖP. 
 3. Välj Arbetsmiljö och hälsovård. 
 4. Välj den tjänst du avser att beställa, till exempel Samtalsstöd.  
 5. Avtalen samt kontaktuppgifter till leverantörerna för den tjänst du valt anges i mittspalten.
 6. Beroende på avtalets utformning kan det finnas en rangordning som avgör vilken leverantör du ska välja först. Det står i så fall angivet i LUPIN.