Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SAM-teamet – universitetsgemensamt stöd i arbetsmiljöfrågor

Möt SAM-teamet som erbjuder stöd inom arbetsmiljöfrågor till chefer, arbetsmiljösamordnare med flera.

Lunds universitets SAM-team tillhandahåller stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud, studerandeskyddsombud och arbetsmiljösamordnare med flera. I teamet ingår experter inom arbetsmiljö, brandskydd, kemikaliehantering, strålskydd, säkerhet och företagshälsovård.

Stödet består bland annat av utbildningar, rådgivning, tips och samordning. Exempel på insatser är: risk- och konsekvensbedömning vid kemikaliehantering, expertstöd vid skyddsronder eller workshops om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Lunds universitets SAM-team
SAM-teamet på Lunds universitet. Från vänster: Oskar Jonsson, Håkan Jönsson, Anna Sjösten, Anne Link, Hanna Björklund, Johan Ohlin och Robert Howe. På bilden saknas Martina Balaz, Hanna Holstein samt Linda Kuhn. Bild: Andreas Gruvhammar.

 

Kontakta SAM-teamet

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör 
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör 
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Tobias Ullmark, brandskyddssamordnare 
+46 46 222 30 87 
tobias [dot] ullmark [at] bygg [dot] lu [dot] se

Martina Balaz, kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se 

Anna Sjösten, personalkonsult SAM, rehabilitering (med mera)
+46 46 222 83 02
anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se

Hanna Björklund, samordnare studiemiljörelaterade frågor 
+ 46 46 222 70 45
hanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson, säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Hanna Holstein, strålskyddsfysiker 
+46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se   

Linda Kuhn, psykolog
+46 46 222 38 64
linda [dot] kuhn [at] fhv [dot] lu [dot] se

Övriga kontaktpersoner 

Ann-Charlotte Dahlberg, säkerhetshandläggare 
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Företagshälsovården