Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

SAM-teamet – universitetsgemensamt stöd i arbetsmiljöfrågor

Möt SAM-teamet som erbjuder stöd inom arbetsmiljöfrågor till chefer, arbetsmiljösamordnare med flera.

Lunds universitets SAM-team tillhandahåller stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud, studerandeskyddsombud och arbetsmiljösamordnare med flera. I teamet ingår experter inom arbetsmiljö, brandskydd, kemikaliehantering, strålskydd, säkerhet och företagshälsovård. Stödet består bland annat i utbildningar, rådgivning, tips och samordning. Exempel på insatser är: risk- och konsekvensbedömning vid kemikaliehantering, expertstöd vid skyddsronder eller workshops om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Lunds universitets SAM-team

Fr v: Oskar Jonsson, Håkan Jönsson, Anna Sjösten, Hanna Björklund, Anne Link, Johan Ohlin, Robert Howe. (På bilden saknas Martina Balaz, Hanna Holstein, Lars Jönsson samt Linda Kuhn). Foto: Andreas Gruvhammar

Kontakta SAM-teamet:

Arbetsmiljöingenjör, Robert Howe
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se
046-222 01 80

Arbetsmiljöingenjör, Johan Ohlin
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se
046-222 70 26

Brandskyddssamordnare, Oskar Jonsson
oskar [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se
046-222 30 87

Kemikaliesäkerhetssamordnare, Martina Balaz
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se
046-222 72 59

Personalkonsult SAM, rehabilitering, med mera, Anna Sjösten
anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se
046-222 83 02

Samordnare, studiemiljörelaterade frågor, Hanna Björklund
hanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se
046-222 70 45

Säkerhetssamordnare, Håkan Jönsson
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se
046-222 32 46

Strålskyddsfysiker, Hanna Holstein
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 01 93

Personalsamordnare, Lars Jönsson 
lars [dot] jonsson [at] hr [dot] lu [dot] se
046-222 74 73       

Psykolog, Linda Kuhn
linda [dot] kuhn [at] fhv [dot] lu [dot] se
046-222 38 64

Övriga kontaktpersoner

Säkerhetshandläggare, Ann-Charlotte Dahlberg
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se
046-222 32 35

Företagshälsovården

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se

Tillgänglighetsredogörelse