Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SAM-teamet – universitetsgemensamt stöd i arbetsmiljöfrågor

Möt SAM-teamet som erbjuder stöd inom arbetsmiljöfrågor till chefer, arbetsmiljösamordnare med flera.

Lunds universitets SAM-team tillhandahåller stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud, studerandeskyddsombud och arbetsmiljösamordnare med flera. I teamet ingår experter inom arbetsmiljö, brandskydd, kemikaliehantering, strålskydd, säkerhet och företagshälsovård.

Stödet består bland annat av utbildningar, rådgivning, tips och samordning. Exempel på insatser är: risk- och konsekvensbedömning vid kemikaliehantering, expertstöd vid skyddsronder eller workshops om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Lunds universitets SAM-team
SAM-teamet på Lunds universitet. Från vänster: Oskar Jonsson, Håkan Jönsson, Anna Sjösten, Anne Link, Hanna Björklund, Johan Ohlin och Robert Howe. På bilden saknas Martina Balaz, Hanna Holstein samt Linda Kuhn. Bild: Andreas Gruvhammar.

 

Kontakta SAM-teamet

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör 
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör 
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Vakant, brandskyddssamordnare

Martina Balaz, kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se 

Aniko Wendler, 
kemikaliesäkerhetssamordnare
+ 46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se  

Anna Sjösten, personalkonsult SAM, rehabilitering (med mera)
+46 46 222 83 02
anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se

Hanna Björklund, samordnare studiemiljörelaterade frågor 
+ 46 46 222 70 45
hanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson, säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Hanna Holstein, strålskyddsfysiker 
+46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se   

Linda Kuhn, psykolog
+46 46 222 38 64
linda [dot] kuhn [at] fhv [dot] lu [dot] se

Övriga kontaktpersoner 

Ann-Charlotte Dahlberg, säkerhetshandläggare 
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Företagshälsovården