Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Undersökning av arbetsmiljön

En grundläggande del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena vid arbetsplatsen för att identifiera eventuella risker för ohälsa eller olycksfall.

Läs mer om undersökning av arbetsmiljön

Risker i arbetsmiljön

Du som chef ska vara medveten om och hantera de fysiska, organisatoriska och sociala risker som förekommer i din verksamhet.

Läs mer om risker i arbetsmiljön

Åtgärder och kontroll

De risker i arbetsmiljön som framkommer behöver åtgärdas. Här kan du som chef läsa mer om åtgärder och kontroll av åtgärder.

Läs mer om åtgärder och kontroll

Uppgiftsfördelning och ansvar

Här kan du som chef läsa mer om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, samt möjligheten att vidarefördela arbetsuppgifter.

Läs mer om uppgiftsfördelning och ansvar

Samordning av risker på arbetsplatsen

När två eller flera verksamheter eller arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsplats ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden.

Läs mer om samordning av risker på arbetsplatsen

Samverkan inom arbetsmiljöarbetet

Samverkan är en central del av arbetsmiljöarbetet vid Lunds universitet. Här kan du som chef läsa mer om hur samverkan är organiserad.

Läs mer om samverkan inom arbetsmiljöarbetet

Roller i arbetsmiljöarbetet

Här beskrivs det ansvar som faller på de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet – chefer, anställda och skyddsombud.

Läs mer om roller i arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen, i samverkan och på ett bestämt sätt.

Läs mer om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

Även om en medarbetare befinner sig utomlands har arbetsgivaren ansvar för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om det stöd som du som chef kan få.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

Arbetsmiljöansvar vid verksamhetsförlagd utbildning och praktik

På denna sida finns information för dig som är prefekt eller motsvarande, om vad du ska tänka på när studenter ger sig ut på praktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Arbetsmiljöansvar vid verksamhetsförlagd utbildning och praktik

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida