Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppgiftsfördelning och ansvar

Här kan du som chef läsa mer om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, samt möjligheten att vidarefördela arbetsuppgifter.

Rektor för Lunds universitet har som myndighetschef det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och brandskyddet uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning. Rektors ansvar kan inte fördelas vidare men rektor kan fördela uppgifter kopplade till arbetsmiljöansvaret till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare.

Uppgiftsfördelningen innebär ett operativt ansvar för mottagaren. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att undanröja eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

De som tilldelas uppgifter i arbetsmiljöarbetet, oavsett om det är till en chef eller enskild anställd, ska också ha kunskaper, befogenheter och andra förutsättningar att lösa sina uppgifter.

Vidarefördelning av uppgifter inom institution

Du som är chef och vill fördela uppgifter vidare inom din organisation bör läsa de anvisningar som finns i universitetets föreskrifter om uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd.

Läs mer i föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd vid Lunds universitet (PDF 268 kB, nytt fönster)

Mall för vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (Word 102 kB, nytt fönster)

Viktigt om arbetsmiljöansvaret

Tänk på att det blir en skillnad i ansvarsfördelning om du fördelar uppgifter vidare till en chef respektive till en enskild anställd. Vidarefördelning av uppgifter till en underställd chef innebär att denne får arbetsmiljöansvar för de arbetstagare och/eller de studenter som organisatoriskt är placerade under chefen. Om du vidarefördelar uppgifter till en enskild anställd, exempelvis att ansvara för ett kemikalieförråd, ingår dessa uppgifter i den anställdes gängse arbetsuppgifter medan arbetsmiljöansvaret ligger kvar på dig som chef. I anvisningar till rektors beslut om uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd finns råd för vidarefördelning av uppgifter till enskild anställd.

Den som tar emot arbetsmiljöuppgifter ska informera sin överordnade chef om förutsättningarna för att utföra en viss uppgift är otillräckliga samt vid behov returnera uppgiften.

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se