Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av utvecklingssamtal

Identifiera om det framkommit några gemensamma frågor som bör lyftas till institution eller motsvarande och resultera i åtgärder för hela verksamheten.

En uppföljning av överenskomna aktiviteter bör göras löpande under året eftersom detta är en del i den strategiska kompetensplanen samt för att stämma av att utvecklingen följer uppsatt plan. Både chef och anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i planen för utvecklingssamtalet.

Planera in och genomför gemensamma arbetsmiljöåtgärder enligt utvecklingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Synpunkter på samtalet

Chef och anställd ska gemensamt utvärdera samtalet. Detta kan med fördel göras vid nästkommande samtal då det ofta behövs tid för att reflektera före utvärdering.

Syftet med att utveckla och förbättra formen för och genomförandet av utvecklingssamtalet:

  • Utvärdera syftet och innehåll samt ge förslag på förbättringar.
  • Organisering av utvecklingssamtalen för verksamheten.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.