Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställning

På denna sida finns information och stöd inom området anställning.

Längre ned på sidan:

Skriftlig information om väsentliga arbetsvillkor


Anställningsformer

Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare, även kallad fast anställning. För att tidsbegränsa en anställning krävs grund i lag, förordning eller kollektivavtal.

Läs mer om anställningsformer

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist gäller olika uppsägningstider. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida måste du förutom lagen om anställningsskydd (LAS) även beakta olika kollektivavtal. 

Läs mer om anställningens upphörande och företrädesrätt

Arbetsbrist

Här kan du som chef läsa mer om hur du ska hantera en arbetsbristsituation.

Läs mer om arbetsbrist

Arbetstid 

Det finns olika arbetstidsregleringar för olika kategorier av anställda. Lärare och doktorander omfattas av ett särskilt arbetstidsavtal för lärare medan de flesta övriga anställda omfattas av flextidsavtalet. Det finns även några verksamheter och befattningar med annan arbetstidsreglering.

Läs mer om arbetstid

Bisyssla

Huvudregeln är att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Det finns dock begränsningar och som chef är det ditt ansvar att informera dina anställda om reglerna kring bisysslor och att kräva att de som har otillåtna bisysslor upphör med dessa.

Läs mer om bisyssla

Semester och ledigheter

Här hittar du som chef information om förläggning av semester och sparad semester samt vad som gäller för olika typer av ledigheter.

Läs mer om hantering av semester och ledigheter

Lönesättning och lönerevision

Du som är lönesättande chef behöver veta vilka rutiner som finns kring lönesättning och lönerevision.

Läs mer om lönesättning och lönerevision

Utvecklingssamtal

Du som chef ansvarar för att utveckla verksamheten så att den bidrar till att Lunds universitets strategiska mål uppfylls. Genom utvecklingssamtalet, tar du som chef och dina anställda ett gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Läs mer om vad du som chef ska tänka på inför och under utvecklingssamtalet

Utlandsstationering med URA

Anställda som ska tjänstgöra utomlands under en längre tid ska utlandsstationeras och ett utlandskontrakt (URA) ska då tecknas.
Läs mer om vad du som chef bör tänka på

Försäkringar

Läs information om försäkringar på Medarbetarwebben

Skriftlig information om väsentliga arbetsvillkor

Från och med den 29 juni 2022 är Lunds universitet som arbetsgivare skyldigt att skriftligen informera nyanställda om väsentliga anställningsvillkor. 

Vid universitetet uppfylls inledningsvis informationskravet enligt 6 c § LAS genom att informationsbladet "Information om anställningsvillkor enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd" skrivs ut tillsammans med Anställningsbeslutet och lämnas till den anställde senast lämnas 7 kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat sin anställning.

Samma information finns också att ta del av på Medarbetarwebben och Staff pages via den QR-kod som finns på anställningsbeslutet. Informationsbladet finns även för utskrift i Varbi. 

Ladda ner Information om anställningsvillkor enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd på sidan Blanketter och mallar

Om det i det enskilda fallet finns ytterligare anställningsinformation av väsentlig betydelse kan denna information anges på Anställningsbeslutet under Övrig info.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Relaterat

Internationella medarbetare


Inhyrning av personal

Enligt lagen om uthyrning av arbetstagare.

Information och vägledning


Personallån

Med personallån menas en situation där en myndighet lånar personal från en annan myndighet på hel- eller deltid och för en viss tidsperiod. Personallån bygger på att myndigheterna har en överenskommelse om samarbete, och på frivillighet.

Läs mer om personallån


Gäster i verksamheten

Med gäster menas personer som varken är antagna eller anställda men som ska vistas vid LU och delta i verksamheten. 

Information och checklista inför mottagande av gäster i verksamheten


Stipendiater

Ett stipendium är inte en ersättning för en prestation eller ett arbete. 

Information om utbildnings- och postdoktorsstipendier