Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anställning

Anställningsformer

Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare, även kallad fast anställning. För att tidsbegränsa en anställning krävs grund i lag, förordning eller kollektivavtal.

Läs mer om anställningformer

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist gäller olika uppsägningstider. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida måste du förutom lagen om anställningsskydd (LAS) även beakta olika kollektivavtal. 

Läs mer om anställningens upphörande och företrädesrätt

Arbetsbrist

Här kan du som chef läsa mer om hur du ska hantera en arbetsbristsituation.

Läs mer om arbetsbrist

Arbetstid 

Det finns olika arbetstidsregleringar för olika kategorier av anställda. Lärare och doktorander omfattas av ett särskilt arbetstidsavtal för lärare medan de flesta övriga anställda omfattas av flextidsavtalet. Det finns även några verksamheter och befattningar med annan arbetstidsreglering.

Läs mer om arbetstid

Bisyssla

Huvudregeln är att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Det finns dock begränsningar och som chef är det ditt ansvar att informera dina anställda om reglerna kring bisysslor och att kräva att de som har otillåtna bisysslor upphör med dessa.

Läs mer om bisyssla

Ledighet

Här hittar du som chef information om förläggning av semester och sparad semester.

Läs mer om hantering av semester

Lönesättning och lönerevision

Du som är lönesättande chef behöver veta vilka rutiner som finns kring lönesättning och lönerevision.

Läs mer om lönesättning och lönerevision

Lön och förmåner

Här kan du som chef läsa mer om olika löneadministrativa frågor liksom hur du kan följa avtal och beslut som rör dig och dina anställda. Informationen är under konstruktion.

Läs mer om lön och förmåner

Utvecklingssamtal

Du som chef ansvarar för att utveckla verksamheten så att den bidrar till att Lunds universitets strategiska mål uppfylls. Genom utvecklingssamtalet, tar du som chef och dina anställda ett gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Läs mer om vad du som chef ska tänka på inför och under utvecklingssamtalet

Utlandsstationering med URA

Anställda som ska tjänstgöra utomlands under en längre tid ska utlandsstationeras och ett utlandskontrakt (URA) ska då tecknas.
Läs mer om vad du som chef bör tänka på

Försäkringar

Läs information om försäkringar på Medarbetarwebben.

 

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se