Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ergonomi

Ergonomisk riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ergonomisk riskbedömning är en del av den årliga skyddsronden och därmed det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som syftar till att förebygga risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador.

Ergonomironder kan vara en del i den årliga handlingsplanen, vilket innebär en bedömning av arbetsplatsens utformning i förhållande till individen, rådgivning och förslag på åtgärder. Återkoppling sker via skriftlig rapport. Rekommendationen är att detta genomförs vart tredje år, vid flytt, nyanställning och vid besvär.

Vi ergonomer är behjälpliga med ergonomiska aspekter vid inhandling av kontorsmöbler. Vid risk – och konsekvensanalys i samband med om- och nybyggnation är det av vikt att ta hänsyn till de ergonomiska aspekterna.

Målet är att skapa en välfungerande arbetsplats utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov.

Vårt uppdrag

I ergonomernas/fysioterapeuternas uppdrag ingår att:

  • vara ett stöd vid riskbedömning/skyddsrond med fokus på ergonomiska aspekter.
  • genomföra ergonomironder.
  • hjälpa till med utprovning av ergonomiskt anpassad utrustning och arbetsstolar.
  • ge personalen ökad kunskap om kroppen, arbetsställningar och arbetsteknik.
  • stödja verksamheterna i samband med om- och nybyggnation.

Läs mer om vad en skyddsrond är

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Fysioterapeuter/ergonomer
Anne Link
Anne [dot] Link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Matilda Eklund
Matilda [dot] Eklund [at] fhv [dot] lu [dot] se

Besöksadress
Gerdagatan 9
223 62 LUND
Se karta

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Hämtställe 52

Telefon
+46 46 222 32 80

Öppettider
Måndag–fredag 08.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Mottagning sker efter tidsbeställning.