Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättning vid obekväm arbetstid

Vid arbete på obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om denna ersättning.

Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger.

Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.

Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd.

Ersättning vid obekväm arbetstid

Ersättningen utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt schema fullgörs på obekväm tid. Ob-ersättningen kan därmed inte kombineras med övertid. Arbetstid när mertidstillägg utbetalas likställs med ordinarie arbetstid. Ob-ersättning utbetalas inte för arbetstid som ligger inom flexramen men utanför den ordinarie arbetstiden.

Ob-ersättning utbetalas med ett fast belopp per timme. Summan av ob-ersättningen för en kalendermånad sammanräknas var för sig och avrundas uppåt till närmaste halvtimme.

Tiden då obekväm arbetstid utförts registreras i Primula (ingen registrering görs vid t ex semester, ledigheter eller annan frånvaro).

Lokalt kollektivavtal om ersättning vid obekväm arbetstid (PDF, ny flik)

Logga in i Primula

Annan reglering av ob-ersättning

Kvälls- och helgundervisning för lärare regleras i lokalt avtal om arbetstid för lärare. I enlighet med detta utgår särskilt tjänstgöringstillägg enligt 3 § gällande lokalt avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning. Detta registreras i Primula.

Lokalt avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning med mera (PDF 29 kB, ny flik)

Logga in i Primula

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Relaterad information