Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl personal som studenter. Här kan du som chef läsa mer om arbetsmiljöpolicyn.

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbetsgivare med fler än tio anställda ska ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Läs Lunds universitets arbetsmiljöpolicy (PDF 77 kB, ny flik)

Work Environment Policy for Lund University (PDF 78 kB, new tab)

Arbetsmiljöpolicyn omfattar både medarbetare och studerande vid universitetet. Den centrala skyddskommittén ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicyn har en stark koppling till den strategiska planen, och till universitetets lika villkorsplan. Arbetsmiljöpolicyn ger en universitetsövergripande intention gällande arbetsmiljön. Varje enskild verksamhet på fakultetsnivå/motsvarande, och institution/sektion/motsvarande, kan med fördel ta fram egna dokument och rutiner utifrån den universitetsgemensamma arbetsmiljöpolicyn för att förtydliga viljeinriktningen ytterligare i respektive verksamhet.

Stöd till chefer

Chefsstöd: Implementeringsmaterial (PPT 1 MB, ny flik)

Manager support: Implementation material (PPT 1 MB, new tab)

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.

Folder: Arbetsmiljöpolicy

Omslag

 

 

Work Environment Policy folder

Work-environment-policy