Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl personal som studenter. Här kan du som chef läsa mer om arbetsmiljöpolicyn.

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbetsgivare med fler än tio anställda ska ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Läs Lunds universitets arbetsmiljöpolicy (PDF 77 kB, nytt fönster)

Work Environment Policy for Lund University (PDF 78 kB, new window)

Rektor fattade beslut om Arbetsmiljöpolicyn den 20 december 2018. Arbetsmiljöpolicyn gäller tillsvidare och omfattar både medarbetare och studerande vid universitetet. Den centrala skyddskommittén ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicyn har en stark koppling till den strategiska planen, och till universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Arbetsmiljöpolicyn ger en universitetsövergripande intention gällande arbetsmiljön. Varje enskild verksamhet på fakultetsnivå/motsvarande, och institution/sektion/motsvarande, kan med fördel ta fram egna dokument och rutiner utifrån den universitetsgemensamma arbetsmiljöpolicyn för att förtydliga viljeinriktningen ytterligare i respektive verksamhet.

Chefsstöd: Implementeringsmaterial (PPT 1 MB, nytt fönster)

Manager support: Implementation material (PPT 1 MB, new window)

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

arrow
Ladda ned Arbetsmiljöpolicy-foldern

Omslag

arrow
Download the Work Environment Policy folder

Work-environment-policyDownload the work environment policy

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se