Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl personal som studenter. Här kan du som chef läsa mer om arbetsmiljöpolicyn.

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbetsgivare med fler än tio anställda ska ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Arbetsmiljöpolicyn omfattar både medarbetare och studerande vid universitetet. Den centrala skyddskommittén ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicyn har en stark koppling till den strategiska planen, och till universitetets lika villkorsplan. Arbetsmiljöpolicyn ger en universitetsövergripande intention gällande arbetsmiljön. Varje enskild verksamhet på fakultetsnivå/motsvarande, och institution/sektion/motsvarande, kan med fördel ta fram egna dokument och rutiner utifrån den universitetsgemensamma arbetsmiljöpolicyn för att förtydliga viljeinriktningen ytterligare i respektive verksamhet.

Stöd till chefer

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida