Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Provtagning

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida kan du läsa mer om provtagning i samband med hantering av riskbruk och skadligt bruk.

Innehåll på sidan:


Om provtagning och tester

Du kan beställa alkohol- och drogtester för att skydda och ge stöd åt enskild anställd, men även för att ställa krav och säkerställa att hen sköter sig på arbetsplatsen. 

Kommer du och din anställda fram till en överenskommelse om behandling vid skadligt bruk, ingår provtagning i det. 

Det finns inget stöd för att genomföra alkohol- och drogtester mot din anställdas vilja.

Olika syften med provtagning

Provtagning kan ha olika syften. Det kan handla om att 

 • identifiera alkoholpåverkan eller drogintag, 
 • objektivt kunna avfärda en misstanke och undvika spekulation,
 • kunna stötta vid ohälsa och bibehålla arbetsförmåga.

Provtagning kan användas för att identifiera påverkan och intag av alkohol och droger i olika situationer när samtycke finns från din anställda: 

 • Vid kontroll av nykterhet när det finns anledning att tro att din anställda är påverkad i arbetet, en så kallad misstankebaserad provtagning.
 • När du och din anställda har en överenskommelse om behandling vid skadligt bruk och du behöver kontrollera att din anställda inte är påverkad i arbetet.
 • Under och efter rehabilitering kan man göra individuell slumpmässig provtagning som stöd för din anställda att hålla sig alkohol- och drogfri. Det kan också vara ett sätt att kontrollera att uppsatta mål nås.
 • När du på ett objektivt sätt behöver kunna visa att din anställdas bruk på fritiden påverkar prestationsförmågan negativt och är en riskfaktor i arbetet.
 • Det kan vara en del i att ta reda på vad som orsakat allvarliga tillbud eller olycksfall i arbetet.
 • När man använder alkolås i fordon som används i arbetet, om det är en del i en överenskommelse om behandling vid skadligt bruk. I dessa fall ska det finnas ett behov att stoppa att rattonykterhet eller andra säkerhetsrisker i arbetet förekommer.

Kontroll av nykterhet eller misstankebaserad provtagning 

När det finns anledning att tro att din anställda är påverkad i arbetet ska du som chef vända dig till Företagshälsovården för kontroll av nykterhet, en så kallad misstankebaserad provtagning. 

Finns det inga tider för provtagning hos Företagshälsovården samma dag, ska du kontakta upphandlad leverantör. Läs mer i avsnittet kontroll av nykterhet genom provtagning på Företagshälsovården

Provsvaren dokumenteras och återkopplas så snabbt som möjligt efter analys. Återkoppling sker till din anställda. Du som beställande chef får återkoppling om din anställda har gett sitt samtycke.

Rätten att säga nej till provtagning

Din anställda har rätt att säga nej till provtagning. Om din anställda motsätter sig provtagning ska du dokumentera det. 

Läs mer i avsnittet Om din anställda tackar nej till provtagning och medicinsk bedömning

Läs mer om värden för provtagning av alkoholkonsumtion

PEth är en alkoholmarkör och bildas i kroppen när någon dricker alkohol. 

I Lunds universitets mall för överenskommelse om behandling vid skadligt bruk anges att PEth-värde över 0,05 inte accepteras. Rekommenderade värden kan vara individuella och kan ändras i överenskommelsen om en läkare har gjort en annan bedömning. Läkarutlåtandet tar inte alltid hänsyn till att din anställda ska fungera på en arbetsplats. 

Om läkarutlåtandet ger problem för din anställdas möjlighet att utföra arbetet, ska du och din HR-partner ta stöd av Företagshälsovården och sektionen HR.

Vid drogtester görs normalt analys på 

 • cannabis (hasch/marijuana),
 • amfetamin/metaamfetamin/ecstasy, 
 • opiater (heroin/morfin/kodein), 
 • kokain, 
 • bensodiazepiner, 
 • tramadol. 

Provet tas med urin- eller salivanalys. 

När Företagshälsovården tar dessa prover analyseras de på ett ackrediterat laboratorium utan att din anställdas personuppgifter framgår. Provsvaren kommer normalt inom en vecka.

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.