Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exempel på anpassningsåtgärder

Valet av arbetsanpassningsåtgärder ska noga dokumenteras av dig som chef i anpassnings- och rehabiliteringsplanen.

Det är viktigt att den anställda får möjlighet att lämna förslag till olika anpassningsåtgärder. I de fall då du som chef anser att det saknas möjlighet till anpassning på det sätt som den anställda föreslagit, är det viktigt att du motiverar varför ett förslag till arbetsanpassning inte är möjlig. 

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara:

 • anskaffning av tekniska hjälpmedel
 • anskaffning av särskilda arbetsredskap 
 • förändring av den fysiska miljön
 • förändring av arbetsorganisationen
 • anpassad arbetsfördelning
 • anpassning av arbetsuppgifter
 • anpassning av arbetstidsförläggning
 • bedömning av psykologiska och sociala förhållanden
 • tillfällig placering under anpassning och rehabilitering
 • byte av arbetsställe
 • personella stödinsatser
 • kortare utbildningsinsats.

En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas. Notera dock att arbetsgivaren inte behöver skapa nya arbetsuppgifter och inte heller har någon skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utökning av verksamheten.

Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en sjukskriven anställd.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida