Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Agera vid signaler om riskbruk eller skadligt bruk

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

Denna sida ger dig guidning i hur du kan agera om det finns anledning att känna oro för en students hälsa.

Samtal vid oro

När du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö får information som gör att det finns anledning att känna oro för en students hälsa kan du agera genom att erbjuda samtal med studenten. 

I samtalet utgår du från vilka tecken på ohälsa du ser, vilken eventuell påverkan det har i studiesammanhang och vilket stöd som finns att tillgå. Tala om att du är orolig och att du värnar om arbetsmiljö och hälsa. Du kan ta stöd från din chef eller Studenthälsan inför samtalet.

Det är viktigt att tänka på att tecken som föranlett oro kan ha sina orsaker i annat än riskbruk eller skadligt bruk. Oavsett är det viktigt att du erbjuder samtal och informerar om stöd, men kom ihåg att det är vården som ska bedöma om orsaken är relaterad till riskbruk eller skadligt bruk och att ställa eventuella diagnoser.