Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gäster i verksamheten

Personer som varaktigt vistas vid lärosätet ska som huvudregel vara antagna till utbildning eller anställda av lärosätet. I undantagsfall och efter skriftlig överenskommelse kan dock även personer som varken är antagna eller anställda vistas vid lärosätet och delta i dess verksamhet. Något arbete för universitets räkning eller ersättning för utförd prestation får dock inte förekomma, varken till gästen direkt eller dennes arbetsgivare.

Ersättning

Gäster får inte beviljas någon form av ersättning som kan liknas vid en arbetstagares förmåner eller som kan uppfattas som ersättning för arbete, såsom semester, semesterersättning, föräldrapenningtillägg, sjuklön, traktamente, bostadsförmåner och liknande löneförmåner.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen – även för de som inte har en anställning, med undantag från rehabiliteringsansvaret då detta förutsätter att individen ska återgå i arbete. 

Försäkringar

Samtliga utländska gäster vid Lunds universitet omfattas av en samlingsförsäkring (Försäkring för utländska besökare/Insurance for foreign visitors) hos Kammarkollegiet, vilken täcker bland annat akut sjukvård, akut tandvård, olycksfall samt visst egendomsskydd. 

För den som är varaktigt bosatt i Sverige (med svenskt personnummer) och som deltar i verksamheten utan att vara anställd finns ett särskilt personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar det som gäller för anställda. Kammarkollegiet ger korrekt och aktuell information.

Uppehållstillstånd/visum 

Olika regler gäller för olika medborgare och beroende på vilken typ av besök det är. Då brott mot reglerna i Utlänningslagen i flera fall är straffsanktionerade är det mycket viktigt att såväl den kommande gästen som ansvarig chef kontrollerar rätten att visats i Sverige.

Checklista för verksamheten 

I vänstermenyn finns länk till en checklista för vad verksamheten behöver förbereda och göra i samband med mottagande av gäster.  

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.