Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A till Ö

Ett urval av innehållet på HR-webben (i vissa fall Medarbetarwebben).

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

Administrativa system

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Anställningsformer

Anställningstid

Arbetsbristprocessen

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsskadeförsäkring

Arbetstid  

Arbetstidsavtal för lärare

Arvode och anlitande av juridisk person


B

Beräkna anställningstiden

Biosäkerhet

Bisyssla

Brandskydd


C

Central skyddskommitté vid Lunds universitet

Checklista vid hot och våld, för chefer

Checklist in case of threats and violence

Chefens årshjul

Chefsforum på temat corona

Chefsplattformen

Chefsuppdrag på Lunds universitet

Corona - FAQ för chefer


D 

Distansarbete

Dödsfall, rutin.


E

Ensamarbete (riskbedömning av arbetsmiljö)

Ersättning till skrivningsvakter 


F

Fackliga organisationer/arbetstagarorganisationer (Medarbetarwebben)

FAQ för chefer, med anledning av corona

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Flextidsblanketter (Medarbetarwebben)

Flextid för TA

Flextid vid koncentrerad tjänstgöring

Fysisk aktivitet på recept, FAR

Företagshälsovården

Försäkringar (Medarbetarwebben)

Försäkringskassan


G

Gäster i verksamheten


H

Hot och våld - checklista för chefer

HR-blanketter och mallar

HR Excellence in Research (EU-certifiering)

HR-information för anställda

HR-information för internationell personal


I

IA-systemet

Information om anställningsvillkor enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Inköp, faktura, ekonomi (Medarbetarwebben) 

Internationell personal

Information för internationell personal (Staff pages)

Interna tjänster och produkter, LU Service (Medarbetarwebben)

Introduktion av internationell personal


J


K

Kammarkollegiet

Kemikaliesäkerhet

Konsultation till chefer

Koncentrerad tjänstgöring

Kompetens- och karriärutveckling

Kurser och program för chefer och ledare

Kränkningar och trakasserier


L

LAS: Särskild visstidsanställning – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS

Ledare

Lönekostnadspåslag (LKP) och sociala avgifter 

Lönesättning och lönerevision

Lönerevisionsblogg


M

MBL-förhandlingar

Migrationsfrågor

Migrationsverket

Mikrobiologiska risker och GMM

Misskötsamhet


N

Nit och redlighet i rikets tjänst (Medarbetarwebben)

Normtid

Normtid vid koncentrerad tjänstgöring

Nyheter från sektionen HR

Nyhetsbrev från sektionen HR

Nätverk, sektionen HR


O

Omställning vid arbetsbrist

Organisatorisk och social arbetsmiljöarbete (OSA)

OSA-enkät


P

Primula för HR


Q


R

RALS (lönerevision)

Rehabilitering

Rektorsbeslut, HR-relaterade (i Regelverket på Medarbetarwebben)

Rekrytering av TA-personal

Relocationtjänster

Resa i tjänsten (Medarbetarwebben)

Risker i arbetsmiljön

Rutin vid dödsfall

Rådet för jämställdhet och lika villkor (Medarbetarwebben)


S

SAM-teamet - universitetsövergripande stöd i arbetsmiljöfrågor

Semester och ledigheter

SFAD-team

Skatteverket

Skyddsombud och skyddskommitté (Medarbetarwebben)

Sociala avgifter/Lönekostnadspåslag (LKP)

Strålsäkerhet

Styrdokument för LU:s personalarbete (Regelverket) 

Synnerliga skäl för fortsatt anställning

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Särskild visstidsanställning (SÄVA) – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS (kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna)


T

Tidsbegränsad anställning

Tillbud och arbetsskada

Traktamente och kostförmån


U

Ukraina; HR-information kopplad till situationen i Ukraina

Upphandlade arbetsmiljötjänster 

Upphandlade rekryteringstjänster

Upphandlad leverantör av praktisk släckövning

Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö och hälsa  

Utlandsstationering med URA

Utvecklingssamtal


V

Verksamhetsansvar

Verksamhetsutveckling och förändringsarbete (Medarbetarwebben)

Visselblåsarlagen - LU har intern funktion för rapportering av missförhållanden (Medarbetarwebben)

Våld - checklista vid hot och våld


X


Y


Å


Ä


Ö

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.