Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A till Ö

Ett urval av innehållet på HR-webben (i vissa fall Medarbetarwebben).

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

A1-intyg (när anställd är socialförsäkrad i annat land än Sverige)

Akademiskt ledarskap – policy

Amanuenser – rekrytering av amanuenser

Anställningens upphörande och företrädesrätt

Anställningsformer

Anställningsordning med tillhörande regelverk

Anställningstid

Arbetsbristprocessen

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljöarbete på LU (film)

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsskadeförsäkring

Arbetstid  

Arbetstidsavtal för lärare

Arvode och anlitande av juridisk person


B

Beredskap

Beräkna anställningstiden

BESTA, riktlinjer

Biosäkerhet

Bisyssla

Blanketter och mallar

Brandskydd


C

Central skyddskommitté vid Lunds universitet

Checklista: Att ta emot en stipendiat

Checklista inför mottagande av gäster i verksamheten

Checklista vid hot och våld, för chefer

Checklist in case of threats and violence

Chefens lönerevisionsprocess

Chef- och ledarutveckling på Lunds universitet

Chefsuppdrag på Lunds universitet

Coachning för chefer och ledare

Corona – FAQ för chefer. Dessa sidor är avpublicerade. 


D 

Distansarbete

Doktorander – rekrytering av doktorander

Dödsfall, rutin


E

Ensamarbete (riskbedömning av arbetsmiljö)

Ersättning för service- och medlemsavgifter (för yrkes-/branschförening eller annan typ av intresseförening)

Ersättning till skrivningsvakter 


F

Fackliga organisationer/arbetstagarorganisationer (Medarbetarwebben)

FAQ för chefer, med anledning av corona

Film om LU:s arbetsmiljöarbete och SAM-teamet För att se filmen med undertexter: Välj Settings > Caption svenska eller engelska)

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Flextidsblanketter (Medarbetarwebben)

Flextid för TA

Flextid vid koncentrerad tjänstgöring

Forskare – rekrytering av forskare

Fysisk aktivitet på recept, FAR

Föreskrifter för hantering av stipendier

Företagshälsovården

Försäkringar (Medarbetarwebben)

Försäkringskassan


G

Gäster i verksamheten


H

Handläggningsordning vid pension

Hot och våld - checklista för chefer

HR Excellence in Research (EU-certifiering)

HR-information för anställda

HR-information för internationell personal

HR-nytt (nyhetsbrev från sektionen HR)

HR-nätverk

HR-system


I

IA-systemet

Information om anställningsvillkor enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Information om utbildnings- och postdoktorsstipendier

Inköp, faktura, ekonomi (Medarbetarwebben) 

Internationell personal

Information för internationell personal (Staff pages)

Instruktion: prenumerera på aktuella HR-relaterade utbildningar för HR-funktioner och chefer i kalendern på HR-webbens startsida (PDF, ny flik)

Interna tjänster och produkter, LU Service (Medarbetarwebben)

Introduktion av internationell personal


J


K

Kammarkollegiet

Karriärvägar inom forskning och undervisning vid Lunds universitet

Kemikaliesäkerhet

Kollegialt ledarskap

Kompetensportalen

Konsultation till chefer

Koncentrerad tjänstgöring

Kompetens- och karriärutveckling för anställda på LU

Kurser och program för chefer och ledare

Kränkningar och trakasserier


L

LAS: Särskild visstidsanställning – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS

Lathund för A1-intyg (när anställd är socialförsäkrad i annat land än Sverige)

Ledare

Lärarförslagsnämnd – rekrytering genom Lärarförslagsnämnd (LFN)

Lönekostnadspåslag (LKP) och sociala avgifter 

Lönesättning och lönerevision


M

MBL-förhandlingar

Migrationsfrågor

Migrationsverket

Mikrobiologiska risker och GMM

Misskötsamhet


N

Nit och redlighet i rikets tjänst (Medarbetarwebben)

Normtid

Normtid vid koncentrerad tjänstgöring

Nyheter från sektionen HR

Nyhetsbrev från sektionen HR

Nätverk, sektionen HR


O

Omställning vid arbetsbrist

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

OSA-enkät


P

Pension (handläggningsordning vid pension)

Policy för akademiskt ledarskap

Postdoktor – rekrytering av postdoktor

Postdoktorsstipendier

Primula för HR


Q


R

RALS (lönerevision)

Regelverk rörande anställning inom stat och högskola

Rehabilitering

Rektorsbeslut, HR-relaterade (i Regelverket på Medarbetarwebben)

Rekrytering av TA-personal

Relocationtjänster

Resa i tjänsten (Medarbetarwebben)

Riskbruk och skadligt bruk

Risker i arbetsmiljön

Rutin vid dödsfall

Rådet för jämställdhet och lika villkor (Medarbetarwebben)


S

SAM-teamet - universitetsövergripande stöd i arbetsmiljöfrågor

Semester och ledigheter

Service Now -  sektionen HR:s ärendehanteringssystem, en väg in till sektionen HR

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD

Skadligt bruk

Skatteverket

Skyddsombud och skyddskommitté (Medarbetarwebben)

Sociala avgifter/Lönekostnadspåslag (LKP)

Socialförsäkringslagstiftning (anställda som är socialförsäkrade i annat land än Sverige)

Stipendier (information om utbildnings- och postdoktorsstipendier)

Strålsäkerhet

Studentmedarbetare – rekrytering av studentmedarbetare

Styrdokument för LU:s personalarbete (Regelverket) 

Synnerliga skäl för fortsatt anställning

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Särskild visstidsanställning (SÄVA) – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS (kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna)


T

TA-personal – rekrytering av TA-personal

Tidsbegränsad anställning

Tillbud och arbetsskada

Traktamente och kostförmån


U

Ukraina; HR-information kopplad till situationen i Ukraina

Upphandlade arbetsmiljötjänster 

Upphandlade rekryteringstjänster

Upphandlad leverantör av praktisk släckövning

Utbildningar för chefer och ledare på LU

Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö och hälsa (Företagshälsovården) 

Utbildningskalender för HR-relaterade utbildningar, för chefer och HR-funktioner

Utbildningsstipendier

Utlandsstationering med URA

Utvecklingssamtal


V

Verksamhetsansvar

Verksamhetsutveckling och förändringsarbete (Medarbetarwebben)

Visselblåsarlagen - LU har intern funktion för rapportering av missförhållanden (Medarbetarwebben)

Våld - checklista vid hot och våld


X


Y


Å


Ä

Ärendehanteringssystem, sektionen HR (Service Now)


Ö

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.