Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera ledigheter

Här hittar du som chef information om vad som gäller för olika typer av ledigheter.

Genväg:

Ledigheter med lön


På den svenska arbetsmarknaden finns en omfattande reglering av olika typer av ledigheter. För det statliga området gäller dessutom en del särbestämmelser.

Normalt är det du som chef i samråd med närmaste personalfunktion som tar ställning till om en anställd ska få vara ledig eller inte.

Lag, förordning eller kollektivavtal ger i vissa fall en anställd rätt till ledighet vilket innebär att du inte kan neka den anställde att vara ledig om förutsättningarna för ledigheten är uppfyllda. I andra fall finns möjlighet till ledighet under förutsättning att du bedömer att ledigheten kan beviljas. Du väger då verksamhetens intresse av att den anställde är i tjänst mot den anställdes intresse av att få den önskade ledigheten. En sådan avvägning görs till exempel vid ledigheter som prövas utifrån tjänstledighetsförordningen. Vid handläggningen av en ansökan är det, som arbetsgivare vid en myndighet, viktigt att vara konsekvent utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen i regeringsformen (1 kap. 9 § RF).

För att ge stöd för hantering av ledighetsärenden har sektionen HR tagit fram en snabbguide som ger en överblick över de vanligaste ledighetsbestämmelserna inom det statliga området. Översikten är dock inte heltäckande och i vissa fall finns det behov av ytterligare stöd via din närmaste personalfunktion till exempel inför ett beslut om att avslå en ansökan eller om det är aktuellt att avbryta en ledighet.  

Ledigheter, översikt (pdf 219 kB, ny llik)

För fördjupad information hänvisas även till det regelverk som styr respektive ledighetsgrund och till Arbetsgivarverkets skrifter om ledigheter.

Ledigheter med lön

Som framgår av översikten över de vanligaste ledighetsbestämmelserna kan vissa ledigheter beviljas med lön.

Ledigheter med lön vid läkar- och tandläkarbesök samt ledigheter i samband med nära anhörigs allvarligare sjukdom och dödsfall, vid flytt, fackligt förtroendemannauppdrag och egen examen och tentamen regleras i våra centrala kollektivavtal (9 kap 1-2 §§ villkorsavtalen). Dessa ledigheter kan beviljas under förutsättning att villkoren för ledigheten och rätten till bibehållen lön är uppfyllda. Läs mer om förutsättningarna för dessa ledigheter i följande dokument.

Utöver regleringen i villkorsavtalen har Lunds Universitet fattat ett särskilt beslut om att alla anställda vid universitetet som väljer att vaccinera sig mot covid-19 ges rätt att göra det på betald arbetstid. Arbetstagaren ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid.

Se rektors beslut om vaccinering mot covid-19 (pdf, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.