Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera ledigheter

Här hittar du som chef information om vad som gäller för olika typer av ledigheter.

Genväg:

Ledigheter med lön


Allmänt om ledighet

På den svenska arbetsmarknaden finns en omfattande reglering av olika typer av ledigheter. För det statliga området gäller dessutom en del särbestämmelser.

Normalt är det du som chef i samråd med närmaste HR-funktion som tar ställning till om en anställd ska få vara ledig eller inte.

Lag, förordning eller kollektivavtal

Lag, förordning eller kollektivavtal ger i vissa fall en anställd rätt till ledighet vilket innebär att du inte kan neka den anställde att vara ledig om förutsättningarna för ledigheten är uppfyllda.

Tjänstledighetsförordningen

I andra fall finns möjlighet till ledighet under förutsättning att du bedömer att ledigheten kan beviljas. Du väger då verksamhetens intresse av att den anställde är i tjänst mot den anställdes intresse av att få den önskade ledigheten.

En sådan avvägning görs till exempel vid ledigheter som prövas utifrån tjänstledighetsförordningen. Vid handläggningen av en ansökan är det, som arbetsgivare vid en myndighet, viktigt att vara konsekvent utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen i regeringsformen (1 kap. 9 § RF).

Informera lokal arbetstagarorganisation

Vid beslut om ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen ska arbetsgivaren innan beslut fattas informera den lokala arbetstagarorganisationen om det tilltänkta beslutet.

Den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling om det tilltänkta beslutet inom fem arbetsdagar, enligt villkorsavtalen. Dessa bestämmelser ersätter bestämmelserna om arbetsgivarens skyldighet enligt MBL.

Ledighetsbestämmelser inom det statliga området

För att ge stöd för hantering av ledighetsärenden har sektionen HR tagit fram en snabbguide som ger en översikt över de vanligaste ledighetsbestämmelserna inom det statliga området. Översikten är dock inte heltäckande och i vissa fall finns det behov av ytterligare stöd via din närmaste HR-funktion, till exempel inför ett beslut om att avslå en ansökan eller om det är aktuellt att avbryta en ledighet.  

Översikten finns att ladda ner i högerspalten på sidan.

För fördjupad information hänvisas även till det regelverk som styr respektive ledighetsgrund och till Arbetsgivarverkets skrifter om ledigheter.

Arbetsgivarverkets vägledning finns att ladda ner i högerspalten på sidan.  

Ledigheter med lön

Som framgår av översikten över de vanligaste ledighetsbestämmelserna kan vissa ledigheter beviljas med lön.

Ledigheter med lön vid läkar- och tandläkarbesök samt ledigheter i samband med nära anhörigs allvarligare sjukdom och dödsfall, vid flytt och vissa fackliga förtroendemannauppdrag regleras i våra centrala kollektivavtal (9 kap 1-2 §§ villkorsavtalen).

Dessa ledigheter kan beviljas under förutsättning att villkoren för ledigheten och rätten till bibehållen lön är uppfyllda.

Läs mer om förutsättningarna för dessa ledigheter i universitets vägledningar som går att ladda ner i högerspalten på sidan.