Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2 Informera om ledig anställning 

Innehåll på denna sida:


Processkarta

Processkarta över steg 2 i lärarförslagsnämndens rekryteringsprocess.
Process för steg 2 i lärarförslagsnämndens rekryteringsprocess.

Ladda ner processkartan (JPG 324 kB, ny flik).

Annonsering – informera om ledig anställning

Annonseringen ska baseras på kravprofilen och den ska utformas på ett tydligt och mätbart sätt.

Lärarförslagsnämndens HR-funktion (HR LFN) är oftast den som stöttar i utformningen av annonsen i samråd med lärarförslagsnämnden och verksamheten.

En välskriven och tydlig annons ökar chansen att få in kvalificerade kandidater. Använd gärna kompetensbaserad metod och formulera annonsen så att den tilltalar de sökande. Skriv ut interna förkortningar och förklara lokala uttryck.  

Annonsen skapas i rekryteringssystemet av HR LFN. I rekryteringssystemet finns möjlighet att använda urvalsfrågor vilket kan underlätta arbetet med urval i ett senare skede. Urvalsfrågor hjälper till i urvalsarbetet och kan effektivisera en rekrytering med många sökande. Urvalsfrågorna kan, om de är korrekt besvarade, också ge en överblick över hur många av kandidaterna som ser ut att uppfylla kvalifikationerna. 

Annonsen ska alltid:

 • publiceras på universitetets och arbetsförmedlingens hemsida, enligt förordning (1984:819) samt på Euraxess hemsida,
 • annonseras minst fyra veckor,
 • annonseras på svenska, enligt Språklagen 10 § och eftersom Lunds universitet är en myndighet, .
 • översättas till och annonseras på engelska, 
 • ha kontaktuppgifter till chef eller HR - det ska alltid finnas någon de sökande kan kontakta under ansökningsperioden. 

Undantag från informationsskyldigheten

Huvudregeln är att en myndighet ska annonsera/informera om lediga anställningar, oavsett längd eller anställningsform. Det finns ett fåtal undantag från denna skyldighet, till exempel:

 • när arbetstagare omplaceras (7 § LAS)
 • vid anställning av någon som har företrädesrätt till återanställning
 • vid anställning av någon som omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder.

Läs mer om undantag från informationsskyldigheten i Högskoleförordningen

Informationskanaler – här kan annonsen publiceras

HR LFN är ett stöd till verksamheten när det kommer till vilka ytterligare informationskanaler som kan vara lämpliga vid en rekrytering.

Rekryterande chef måste fundera över hur och var målgruppen ska nås.

 • Är målgruppen aktivt sökande eller måste den sökas upp?
 • Vad attraherar målgruppen?
 • Vilken budget finns för övrig annonsering?

Flera informationskanaler kan nås via rekryteringssystemet, som HR LFN har koll på.

Upphandlad annonsförmedlare

Vill rekryterande chef annonsera i fler kanaler än de som nås via rekryteringssystemet så används den upphandlade annonsförmedlaren Nowa kommunikation.

Nowa kommunikation kontaktas via e-post avropa [at] nowakommunikation [dot] se

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som inriktar sig på att bland annat underlätta forskarmobilitet och synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Alla rekryteringar av forskande personal ska annonseras i Euraxess. Annonsering kostar inget och sker på engelska.

Research gate

Lunds universitet kan annonsera i Research gate, som är ett socialt nätverk för forskare, som har över 15 miljoner användare. Annonsering är förenad med en kostnad.

LinkedIn

Lunds universitet använder även LinkedIn för annonsering. Tjänsten är inriktad på att skapa en mötesplats mellan arbetssökande och organisationer. Annonsering är förenad med en kostnad.

Vetenskapliga tidningar

Det finns flera vetenskapliga tidningar som kan vara lämpliga att utlysa i. Nackdelen är att tidningarna ofta har lång produktionstid och det kan dröja till nästa utgåva. Annonsering är förenad med en kostnad.

Dagstidningar

Det blir mer och mer ovanligt att utlysa i dagspress då det sällan är där dagens potentiella sökande letar efter arbete. Det kan dock vara lämpligt i vissa fall eller som marknadsföring. Annonsering är förenad med en kostnad.

Kontakt

Du som är ledamot i lärarförslagsnämnden kan kontakta nämndens HR-stöd om du har några frågor.


Du som är HR-stöd till lärarförslagsnämnden får snabbast och enklast kontakt med sektionen HR om rekryterings- och anställningsfrågor via sektionens ärendehanteringssystem.

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.