Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av mikrobiologiska risker

Här kan du som chef läsa mer om hantering av mikrobiologiska risker i verksamheten.

Hanteringen av de mikrobiologiska riskerna kan delas upp i tre steg:

 • Identifiering av risker
 • Utvärdering av risker
 • Förebyggande åtgärder

Identifiering av risker

Smittämnet:

 • Hur sjukdomsbildande?
 • Vilka smittvägar förekommer?
 • Vilken infektionsdos krävs?
 • Finns förebyggande eller botande åtgärder?

Valda metoder:

 • Vilka volymer och koncentrationer hanteras?
 • Aerosolproduktion?
 • Processer med tryck?
 • Stickande eller skärande föremål?
 • Djurförsök?

Personalen:

 • Finns tillräckliga kunskaper?
 • Erfordras kompetensbevis?
 • Förekommer inverkande hälsofaktorer (graviditet, försvagat immunförsvar etc)?  

Riskbedömningsblanketter

Ladda ner nedanstående riskbedömningsblanketter på sidan HR-blanketter och mallar

 • BARA (för arbete med mikrobiologiska agens som inte är genmodifierade)
 • HUMRA (för arbete med blod och humant provmaterial som inte är genmodifierat)

Utvärdering av risker

Gå igenom den inhämtade informationen och gör en utvärdering. Särskilt riskfyllda arbeten, till exempel på skyddsnivå 3 och 4 samt vid djurverksamhet, kräver särskild tillsyn och kan behöva utvärderas av en tredje oberoende part bestående av en expertpanel, exempelvis en biosäkerhetskommitté. I detta skede kan en riskmatris vara användbar.

Förebyggande åtgärder

Gör en slutgiltig bedömning och avgör lämplig skyddsnivå. Är riskerna med det biologiska materialet och de tillämpade arbetsrutinerna förenliga med den valda skyddsnivån? Har laborerande personal tillräckligt skydd för att undvika att utsättas för laboratorieöverförd infektion eller behövs ytterligare skyddsåtgärder utöver vald skyddsnivå?

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se