Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida hittar du som är chef rutin för hantering av riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen.

Hanteringen av riskbruk och skadligt bruk innehåller olika delar

Lunds universitets rutin för hantering av riskbruk och skadligt bruk förtydligar och förklarar universitetets riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk. Rutinen ger dig som chef en vägledning i hur du arbetar förebyggande på arbetsplatsen, men också hur du initierar samtal, ger adekvat stöd och agerar i samband med anpassning och rehabilitering såväl som vid misskötsamhet.

Nedanstående bild visar de olika delarna i hanteringen av riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen. Läs mer om de olika delarna längre ned på sidan.

Bilden visar en processkarta över de olika stegen i hanteringen av riskbruk och farligt bruk på arbetsplatsen.
Bilden visar en processkarta över de olika stegen i hanteringen av riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen.

 

 

 

 

Förebygg riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för att motverka faktorer som kan påverka eller påskynda riskbruk eller skadligt bruk på arbetsplatsen.

Läs mer om att förebygga riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen 

Omtankesamtal – vid oro för riskbruk och skadligt bruk

För att tidigt kunna erbjuda hjälp och stöd är det viktigt att du som chef uppmärksammar och agerar på signaler som skulle kunna vara tecken på riskbruk eller skadligt bruk. Det gör du genom att boka in ett omtankesamtal med berörd anställd. 

Läs mer om omtankesamtal vid oro för riskbruk och skadligt bruk

När en anställd uppvisar påverkat beteende eller liknande

På denna sida kan du läsa mer om vad du som chef ska göra när en anställd uppvisar påverkat beteende eller liknande i arbetet.

Läs mer om vad du som chef ska göra när en anställd uppvisar påverkat beteende eller liknande i arbetet

Anpassning och rehabilitering vid riskbruk och skadligt bruk

På denna sida finns information om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen vid riskbruk och skadligt bruk.

Läs mer om anpassning och rehabilitering vid riskbruk och skadligt bruk

Vem gör vad?

Vem gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk?

Läs mer om vem som gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk