Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Central skyddskommitté vid Lunds universitet (CSK)

Skyddskommittéerna är ett rådgivande organ till arbetsgivaren på fakultets- respektive universitetsgemensam nivå. I skyddskommittéerna, som består av representanter från arbetsgivaren och de anställda, ska övergripande arbetsmiljöfrågor diskuteras.

Skyddskommittéer finns på två nivåer inom Lunds universitet:

  • lokala skyddskommittéer på fakultetsnivå
  • central skyddskommitté på universitetsövergripande nivå 

Den centrala skyddskommitténs roll i arbetsmiljöarbetet

Som myndighetschef har rektor huvudansvaret för arbetsmiljön vid Lunds universitet. Rektor, eller den rektor utser, är ordförande i Central skyddskommitté. Vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär är ordförande sedan januari 2021.

Den centrala skyddskommittén ska vara ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och företrädare för de anställda i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom universitetet.

Den centrala skyddskommittén ska delta i planering av arbetsmiljöarbetet och ska med målen i universitetets arbetsmiljöpolicy som utgångspunkt initiera och följa upp åtgärder rörande universitets arbetsmiljöarbete.

Den centrala skyddskommitténs uppgifter är lagstadgade.

Universitetets arbetsmiljöorganisation