Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskydd och brandskyddsarbete är en del av en säker och fungerande arbetsmiljö. Här kan du som chef läsa mer om Lunds universitets arbete med brandskydd och brandskyddsarbete och hur du som chef ska arbeta med detta inom ditt ansvarsområde.

Innehåll på sidan:


Lunds universitet har ett ansvar för brandskyddet inom universitetets lokaler enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) med tillhörande föreskrifter.

För att uppfylla dessa krav ska verksamheter inom Lunds universitet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Som chef ansvarar du för att SBA bedrivs inom ditt ansvarsområde.

Nedan finns Lunds universitets policy för brandskydd, föreskrifter inom området samt handböcker och annat stödmaterial för att ni ska kunna bedriva ett fungerande brandskyddsarbete.

Styrande dokument inom brandskyddsområdet

Rektor beslutade 2022-06-23 om att anta en brandskyddspolicy samt tre stycken föreskrifter inom brandskyddsområdet. Dessa dokument ligger till grund för de mål som verksamheter inom Lunds universitet ska uppnå med sitt brandskyddsarbete. Dessa styrande dokument finner du nedan.

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicyn syftar till att ge en övergripande inriktning för brandskyddsarbetet inom Lunds universitet.

Brandskyddspolicy för Lunds universitet finns att ladda ner i rutan Policy, föreskrifter och handbok i högerspalten.

Föreskrift om systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla gällande lagkrav ska verksamheter inom Lunds universitet bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA). SBA är en viktig del av brandskyddet och måste därför funka för att brandskyddet ska vara bra. 

Grundläggande syften med SBA är att på ett systematiskt sätt arbeta med brandskyddet genom utbildning, rutiner, kontroller och förbättringar. 

Lunds universitets krav på SBA finns i föreskrifter om SBA som finns att ladda ner i rutan Policy, föreskrifter och handbok i högerspalten.

Föreskrift om brandskyddsutbildningar

Övning och utbildning för anställda vid Lunds universitet inom brand och brandsläckning är en förutsättning för ett fungerande brandskydd. Därför är det en viktig del av verksamheternas systematiska brandskyddsarbete (SBA) för att minimera riskerna för brand samt konsekvenserna av en brand. 

Lunds universitets krav om brandskyddsutbildningar finns i föreskrifter som finns att ladda ner i rutan Policy, föreskrifter och handbok i högerspalten. 

Föreskrift om utrymningsövningar

Möjligheterna till säker utrymning vid brand är en grundläggande aspekt av ett fungerande brandskydd. Verksamheterna inom Lunds universitet ska därför genomföra utrymningsövningar för att säkerställa att anställda, studenter, och andra personer inom Lunds universitets lokaler kan utrymma byggnader vid akuta händelser och brand. 

Lunds universitets föreskrifter om utrymningsövningar syftar till att beskriva Lunds universitets krav gällande utrymningsövningar inom universitetet. Föreskrifterna finns att finns att ladda ner i rutan Policy, föreskrifter och handbok i högerspalten.

Föreskrift om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd

Som chef kan du fördela uppgifter om brandskyddsarbetet till andra personer inom din organisation. En korrekt fördelning av uppgifter inom brandskyddsarbetet är viktigt för att ha en fungerande brandskyddsorganisation.

Läs mer om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd

Stödmaterial inom brandskyddsarbetet

I de styrande dokumenten anges vad som ska uppnås i brandskyddsarbete men inte i detalj hur arbetet ska ske.

Handbok för brandskyddsarbete

I denna handbok beskrivs exempel på hur verksamheten kan bedriva sitt SBA för att uppfylla Lunds universitets föreskrifter.

Handboken för brandskyddsarbete finns att ladda ner i rutan Policy, föreskrifter och handbok i högerspalten.

Handboken utvecklas över tid och revideras återkommande. Om du har förslag på förändringar eller förbättringar så kan ni kontakta den centrala brandskyddsfunktionen vid LU Byggnad, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

Mallar och vägledningar

Nedan samlas mallar och vägledningar som kan användas i verksamhetens arbete med brandskyddet. Mallarna och vägledningarna utvecklas över tid. Om du har förslag på förbättringar eller om du ser behov av ytterligare mallar och vägledningar så kan ni kontakta den centrala brandskyddsfunktionen, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

Vägledningar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Utrymning

Läs mer om förvaring och laddning av litiumjonbatterier på Medarbetarwebben: 

Förvaring och laddning av litiumjonbatterier | Medarbetarwebben (lu.se)

Mallar

Mallar för systematiskt brandskyddsarbete  och utrymning finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Kontakt

Martin Åberg
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 70 54
martin [dot] aberg [at] bygg [dot] lu [dot] se (martin[dot]aberg[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Isabel Hedvall
Brandskyddshandläggare
+46 46 222 37 48
isabel [dot] hedvall [at] bygg [dot] lu [dot] se (isabel[dot]hedvall[at]bygg[dot]lu[dot]se)