Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anpassning och rehabilitering

Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Du som chef har ansvar för att följa anpassnings- och rehabiliteringsprocessen. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i processen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Läs mer om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Initiera anpassning och rehabilitering

Du som chef ansvarar för att anpassnings- och rehabiliteringsprocessen initieras. Processen kan börja redan vid tidiga signaler om ohälsa eller vid en sjukanmälan.

Läs mer om att initiera anpassning och rehabilitering

Planera anpassning och rehabilitering

Du som chef ansvarar för att planera anpassningen och rehabiliteringen tillsammans med den anställda. De verktyg du som chef kan använda är anpassnings- och rehabiliteringssamtalet samt anpassnings- och rehabiliteringsmötet som båda ska resultera i en anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan.

Läs mer om att planera anpassning och rehabilitering

Genomföra anpassning och rehabilitering

Du som chef följer upp anpassnings- och/eller rehabiliteringsplanen och de åtgärder som är planerade tillsammans med den anställda. Här hittar du stöd i vad du ska tänka på och hur dokumentationen ska göras.

Läs mer om att genomföra anpassning och rehabilitering

Avsluta rehabilitering vid längre sjukdom

Du som chef avslutar rehabiliteringen med den anställda genom att träffas, där ni går igenom rehabiliteringsärendets dokumentation. Här hittar du stöd i vad du ska göra.

Läs mer om att avsluta rehabilitering

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter i anpassnings- och rehabiliteringsärenden måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer om personalarbete på Medarbetarwebben