Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidiga signaler om ohälsa

Du som chef ska uppmärksamma och reagera på tidiga signaler på ohälsa hos dina anställda. Här hittar du exempel på signaler och stöd i vad du ska göra.

Lunds universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess inleds redan när tidiga signaler om ohälsa uppkommer. Det är viktigt att du som chef agerar så tidigt som möjligt, det vill säga att du sätter in lämpliga stödåtgärder när du märker någon slags beteendeförändring. Allt för att undvika att dina anställda hamnar i långa anpassnings- och rehabiliteringsprocesser.

Exempel på tidiga signaler hittar du i separat pdf.

Chefsstöd tidiga signaler om ohälsa (pdf 215 kB, ny flik)

Det här ska du som chef göra

Du som närmaste chef har ansvar för att vara uppmärksam på arbetsmiljön, vilket bland annat innebär att du ska ha en fortlöpande kontakt och dialog med dina anställda. Tecken på att en anställd inte mår bra kan upptäckas om du som chef tar dig tid att lyssna och aktivt söka information. Var lyhörd och observant på beteenden och dokumentera vad du upptäcker för att se förändringar över tid. Du som chef ska inte ställa diagnos, men ska reagera på sådant som inte fungerar i arbetssituationen.

Även dina anställda har ett ansvar att signalera till dig som chef om något inte står rätt till. Uppmuntra dina anställda att ta kontakt med dig om de känner sig stressade eller fysiskt belastade.

Lunds universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess har rutiner vid tidiga signaler om ohälsa. Rutinerna innebär att du som chef ska boka ett omtankesamtal med den anställda när vederbörande visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen eller har upprepad korttidsfrånvaro.

Läs mer om omtankesamtal (pdf 86 kB, ny flik)

Inrapporterad frånvaro

All inrapporterad frånvaro finns i Primula. Ta stöd av närmaste personalfunktion för att ta del av frånvaron för en enskild anställd. I de fall där frånvarorapportering saknas är kommunikationen mellan dig som chef och den anställda ännu viktigare.

Logga in i Primula

Avstämning flextidsrapporter för teknisk/administrativ personal

Flextidsavtalet ger anställda möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning. Vid varje kalendermånads slut gör du som chef en avstämning av de anställdas rapporterade arbetstid. Denna genomgång kan ge dig tidiga signaler på ohälsa.

Fysisk aktivitet på recept

Ett konkret verktyg för att förebygga ohälsa kan vara Fysisk aktivitet på recept (FaR). Metoden innebär att den anställda får ett recept förskrivet på fysisk aktivitet för gruppaktivitet alternativt individuell aktivitet.

Det är medicinsk personal vid Företagshälsovården/hälso- och sjukvården som bedömer behov av FaR och utfärdar recept.

Lunds universitets riktlinjer och rutiner för Fysisk aktivitet på recept (FaR) (pdf 32 kB, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården