Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga. 

När förändringar ska genomföras i din verksamhet ska du som chef göra en risk- och konsekvensbedömning. Exempel på förändringar kan vara:

  • När ny utrustning införs eller där befintlig utrustning ändras.
  • Vid organisationsförändringar som ändrad bemanning eller sammanslagning av två institutioner/avdelningar.
  • Vid införandet av nya rutiner eller arbetsmetoder.
  • Vid om- och nybyggnation eller tillfällig flytt vid omfattande renovering.
  • Vid ny eller förändrad hantering av kemiska produkter, mikrobiologiska riskkällor eller brandfarlig vara.
  • När regler eller instruktioner ändras.

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter. Skyddsombudets roll är att företräda de anställda i arbetsmiljöarbetet och att bidra med sin kunskap inom arbetsmiljöområdet.

Beskriv den planerade ändringen, samt bakgrund och syfte. Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs.

I högerspalten finns en mall att använda vid risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet. I denna mall bedöms riskerna i tre steg från låg till allvarlig risk.

Riskbedömningsprocessen beskrivs ytterligare här 

Du som chef har en skyldighet att förhandla viktigare förändringar enligt Medbestämmandelagen (MBL). Inför en sådan förhandling ska en risk- och konsekvensbedömning ur arbetsmiljösynpunkt alltid bifogas underlaget. 

Läs mer om MBL-förhandlingar

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida