Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Du som chef ska göra en risk- och konsekvensbedömning då en förändring ska genomföras i din verksamhet. Här får du som chef riktlinjer och rutiner som stöd i ditt arbete.

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Exempel på ändringar skulle kunna vara: arbetsbrist, sammanslagning av två institutioner/avdelningar, nya avdelningar och chefer inom institution/sektion, väsentligt ändrat uppdrag för verksamheten, nya rutiner eller arbetsmetoder, om- och nybyggnation och tillfällig flytt vid omfattande renovering. Det handlar inte om ändringar som utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten.

Här hittar du Lunds universitets stödmaterial som ska användas i arbetet med risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet.

Du som chef har skyldighet att förhandla viktigare förändringar enligt Medbestämmandelagen (MBL). Vid en sådan förhandling ska en risk- och konsekvensbedömning ur arbetsmiljösynpunkt alltid bifogas.

Läs mer om MBL-förhandlingar

 

Mall för risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

I dokumentet med rutiner och riktlinjer hänvisas till en mall för risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten. Det finns två varianter av mallen som du kan välja emellan. Handlingsplanen i den utökade mallen används vid all riskinventering inom arbetsmiljöområdet.

  • I den förenklade mallen bedöms riskerna i tre steg från mindre allvarlig till mycket allvarlig risk.

Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten (Word 65 kB)

  • I den utökade mallen bedöms riskerna med en riskmatris som uppskattar sannolikhet och konsekvens i fem nivåer.

Utökad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten (Excel 44 kB, nytt fönster)

 

Stödmaterial vid risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se