Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joniserande strålning

Här hittar du som chef information och regler som rör joniserande strålning.

Innehåll på sidan:


Har du som chef personal på Lunds universitet som jobbar med joniserande strålning, till exempel radioaktiva lösningar, röntgen, strålkällor, acceleratorer, etc. så behövs tillstånd. Tillstånd får du från strålskyddsfysikern. Det är ditt ansvar som chef att se till att detta finns och följs.

Lunds universitet har ett samlingstillstånd för arbete med joniserande strålning från Strålsäkerhetsmyndigheten som vi har ett gemensamt ansvar för. Strålskyddsfysikern utfärdar så kallade lokala medgivanden som tillåter aktuell institution/forskargrupp att bedriva verksamhet med joniserande strålning.

Information om vad som gäller hittar du i ledningssystemet för strålsäkerhet (LU box)

Strålskyddsutbildning - Kompetens

Du som chef ansvarar för att den personal som arbetar med joniserande strålning genomgår utbildning innan arbete påbörjas. Denna utbildning ska uppfylla kraven enligt gällande författningar.

Kursen finns i kompetensportalen och görs på egen hand.

Läs mer och anmäl dig här (ny flik)

Repetitionsutbildning ska ske vart tredje år (läs mer i ledningssystemet ovan i rubriken Kompetens).

Tillstånd och lokalt medgivande

Det är du som chef, prefekten eller motsvarande som har arbetsmiljöansvaret och därmed strålskyddsansvaret.

För att få bedriva verksamhet med joniserande strålning krävs lokalt medgivande från strålskyddsexperten. Alla radioaktiva ämnen och all apparatur som avger joniserande strålning ska registreras i en central databas (Gisela strålkällsmodul). Detta ska göras av en utsedd kontaktperson.

Varje år ska det ske en årlig inventering av apparatur och radioaktiva ämnen och detta görs av kontaktpersonen.

Sök eller logga in i KLARA

Strålskyddsfysikern kommer även ut med regelbundna intervall till forskargrupperna på strålskyddsrond.

Dospass

Vid visst arbete utomlands krävs att man har ett så kallat dospass.

Du eller dina anställda ansöker om detta hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Du som chef ansvarar för att spara dessa dospass och även att rapportera till strålskyddsfysikern vid ändringar kring dos i dospasset.

Avfall

Det radioaktiva avfallet delas upp i lågradioaktivt, medelradioaktivt och högradioaktivt avfall samt vätskescintillationslösning. För radioaktivt avfall ska Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) föreskrifter samt Lunds universitets rutin, se nedan.

För mer information, se ledningssystemet för strålssäkerhet (LU box)

Avvikelser

Alla avvikelser som är strålningsrelaterade ska anmälas i KeyConcept. 

Länk till KeyConcept

Denna avvikelse går till strålskyddsexpertfunktionen. Vid brådskande ärende, ring 046-222 01 93 direkt till strålskyddsexperten.

Kontakt

Hanna Holstein
Strålskyddsexpert
+ 46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se (hanna[dot]holstein[at]med[dot]lu[dot]se)