Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenthälsan

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

På denna sida finns information om Studenthälsans förebyggande arbete och stöd gällande riskbruk och skadligt bruk bland studenter.

Anställda med ansvar för studenters arbetsmiljö kan kontakta Studenthälsan vid behov av rådgivning i hantering av enskilda studentärenden gällande riskbruk och skadligt bruk.

Studenthälsan har ett uppdrag att arbeta förebyggande och motverka ohälsa kopplat till riskbruk och skadligt bruk bland studenter. Studenthälsan medverkar i förebyggande insatser, till exempel genom att hålla utbildningar i säker alkoholservering för kårer och nationer. Arbetet görs i samverkan med studentorganisationerna, Polisen, Lunds kommun och andra aktörer. 

Studenthälsoverksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Stöd till studenter

Studenthälsan erbjuder stöd riktat till studenter i frågor som rör alkoholkonsumtion, droger, spel och andra former för riskbruk och skadligt bruk som påverkar studierna och hälsan. 

Via Studenthälsans webbplats finns möjlighet för studenter att ta del av information om riskbruk och skadligt bruk, samt möjlighet att testa sin alkoholkonsumtion och få individanpassade råd. Via sidan ges även möjlighet att boka ett konsulterande samtal. 

Studenter kan erbjudas stöd till förändring inom ramen för Studenthälsans insatser och/eller vid behov hänvisas till annan vårdgivare, till exempel vårdcentral eller specialistvård vid svårare problematik.