Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyltning och märkning av kemiska riskkällor

Som ett led i att skapa en säker arbetsmiljö för alla anställda har Lunds universitet som arbetsgivare, och du som chef, skyldighet att säkerställa att det på arbetsplatsen finns skyltar och märkning för att varna för kemiska faror och risker.

Skyltning

Kemikalieförråd, kemikalieskåp och liknande förvaringsplatser ska ha skyltning som varnar för kemiska risker. Exempel:

  • Förvaringsplatser ska vara skyltade när märkningen av de individuella behållarna inte kan läsas utifrån, det vill säga när faropiktogram för alla olika kemiska riskkällor som förvaras i utrymmet (till exempel rum eller skåp) inte kan ses utifrån.
  • Förvaringsplatsen ska vara skyltad när så stora mängder kemiska riskällor förvaras att det har betydelse för säkerheten. Det innebär till exempel att en brand kan förvärras eller att ett läckage innebär hälso- eller miljöfara.
  • Skyltar sätts också upp för att informera andra än de som arbetar i ett utrymme om vilka risker som finns i utrymmet och vad som är viktigt att iakttaga.

Då merparten av förvaringsplatser för kemiska riskkällor på Lunds universitet ryms inom beskrivningen i de två första punkterna ovan, gäller alltså kravet på skyltning av förråd, förvaringsskåp och andra förvaringsplatser för kemiska riskkällor.

Märkning av kemiska produkter i förpackningar och behållare

Kemiska produkter som hanteras, används eller lagerhålls i anslutning till användning på Lunds universitet ska vara märkta med något av följande alternativ:

  • enligt CLP-förordningen som när produkten släpptes på marknaden, det vill säga att produkten ska vara märkt med faropiktogram, signalord, handelsnamn, faroangivelser och skyddsangivelser. 
  • med produktnamn, faropiktogram enligt CLP-förordningen med tillhörande piktogrambenämning samt information om produkten kan ge cancer eller allergi, kan skada arvsmassan eller är reproduktionsstörande.

Instruktion för skyltning och märkning av kemiska riskkällor

För att vägleda i hur Lunds universitet ska uppfylla lagkraven med avseende på

  • skyltning av lokaler och förvaringsskåp där kemiska riskkällor förvaras
  • märkning av kemiska riskkällor

har en instruktion för skyltning och märkning av kemiska riskkällor tagits fram.

Instruktionen syftar inte bara till att uppfylla lagkraven, utan även till att utrymmen och förvaringsskåp inom Lunds universitet ska ha samma tillämpning avseende skyltning och märkning. Samma tillämpning innebär att skyltning och märkning följer i möjligaste mån beskrivningar och hänvisningar i detta dokument.

Instruktioner för skyltning och märkning av kemiska riskkällor (pdf 874 kB, ny flik)

Övrig skyltning

Särskilda lagar, föreskrifter och regler gäller för skyltning vid hantering av biologiskt material samt joniserande och icke joniserande strålning.

Läs mer om biologiskt material

Läs mer om joniserande och icke joniserande strålning

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)