Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidsbegränsad anställning

Anställningar under en begränsad tid kan vara aktuella för såväl lärare som teknisk och administrativ personal. Här kan du som chef läsa mer om olika typer av tidsbegränsade anställningar och regelverket som är kopplat till dem.

Om en anställning ska tidsbegränsas måste det bestämmas vid anställningstillfället, annars är anställningen att betrakta som en tillsvidareanställning, även kallad fast anställning. Vid oenighet om anställningsform ligger bevisbördan hos den som påstår att anställningen är tidsbegränsad.

I högerspalten finns en översikt över tidsbegränsade anställningar, i PDF-format.

Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade längstanställningar, det vill säga tillsvidare dock längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning för det fall den anställde eller du som chef vill avsluta anställningen i förtid.

Rekrytering till en tidsbegränsad anställning ska ske med samma omsorg som vid övrig rekrytering och med beslut inför anställning. Även tidsbegränsade anställningar ska normalt utlysas/informeras om och företrädesrätt till återanställning och högre sysselsättningsgrad ska beaktas.

Grund för tidsbegränsade anställningar

Det kan finnas tillfällen där du behöver anställa någon för en begränsad tid. För att tidsbegränsa en anställning krävs grund i lag, förordning eller kollektivavtal.

Läs mer om grund för tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Det finns förutom tidsbegränsningsgrunder i lagen om anställningsskydd även särskilda tidsbegränsningsgrunder för lärare och utbildningsanställningar.

Läs mer om tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.