Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidsbegränsad anställning

Anställningar under en begränsad tid kan vara aktuella för såväl lärare som teknisk och administrativ personal. Här kan du som chef läsa mer om olika typer av tidsbegränsade anställningar och regelverket som är kopplat till dem.

Om en anställning ska tidsbegränsas måste det bestämmas vid anställningstillfället, annars är anställningen att betrakta som en tillsvidareanställning, även kallad fast anställning. Vid oenighet om anställningsform ligger bevisbördan hos den som påstår att anställningen är tidsbegränsad.

Tidsbegränsade anställningar, översikt 6 sid (PDF 141 kB, ny flik)

Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade längstanställningar, det vill säga tillsvidare dock längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning för det fall den anställde eller du som chef vill avsluta anställningen i förtid.

Rekrytering till en tidsbegränsad anställning ska ske med samma omsorg som vid övrig rekrytering och med beslut inför anställning. Även tidsbegränsade anställningar ska normalt utlysas/informeras om och företrädesrätt till återanställning och högre sysselsättningsgrad ska beaktas.

Läs om rekrytering av TA-personal

Läs mer om företrädesrätt till återanställning

Grund för tidsbegränsade anställningar

Det kan finnas tillfällen där du behöver anställa någon för en begränsad tid. För att tidsbegränsa en anställning krävs grund i lag, förordning eller kollektivavtal.

Läs mer om grund för tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Det finns förutom tidsbegränsningsgrunder i lagen om anställningsskydd även särskilda tidsbegränsningsgrunder för lärare och utbildningsanställningar.

Läs mer om tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.