Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet

Tidsbegränsade anställningar som adjungerade lärare/professor och gästprofessor regleras i högskoleförordningen och i kollektivavtal. Pensionerade professorers verksamhet regleras i en särskild föreskrift. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller.

Innehåll på sidan:


Syftet med en tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare/professor och gästprofessor är i huvudsak att tillföra en speciell kompetens av värde för verksamheten. En anställning som professor ska utöver dessa tidsbegränsningsgrunder som är reglerade i lag vara en tillsvidareanställning.

Adjungerade lärare

En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

En adjungerad universitetslektor eller universitetsadjunkt kan anställas för begränsad tid under vissa förutsättningar. Detta regleras i kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtalet gäller inte i de fall Högskoleförordningens 4 kap. 10 § 3 är tillämplig (lärare inom konstnärlig verksamhet). Avtalet reglerar inte heller anställning av adjungerad professor vilket regleras i 4 kap 11 § högskoleförordningen.

Läs kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare (PDF på Arbetsgivarverkets webbplats, ny flik)

Adjungerade universitetslektorer

En adjungerad universitetslektor ska anställas tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas.

Behörig att anställas som adjungerad universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetslektor enligt Lunds universitets anställningsordning.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida. 

Adjungerade universitetsadjunkter

En adjungerad universitetsadjunkt ska anställas tills vidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas.

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetsadjunkt enligt Lunds universitets anställningsordning.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Adjungerad professor

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning. Vissa undantag tillåts dock genom 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en adjungerad professor under en bestämd tid. Anställningen regleras i 4 kap 11 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 12 år. En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet. Personen ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor. Avsteg från behörighetskraven får emellertid göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till det omgivande samhället.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Gästprofessorer

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning. Vissa undantag tillåts dock genom 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en gästprofessor under en bestämd tid enligt 4 kap 12 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden som gästprofessor får omfatta högst fem år. Gästprofessorn ska ha en speciell kompetens av värde för den aktuella verksamheten. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Pensionerade professorers verksamhet (emeriti)

Lunds universitet ser positivt på att pensionerade professorer kan fortsätta sin verksamhet. Samtliga professorer som lämnar sin tillsvidareanställning på grund av pensionsålder har rätt att använda titeln professor emerita/emeritus.

Rektor har beslutat om föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet. Det finns även en mall för att förtydliga villkoren för den fortsatta verksamheten.

Lunds universitets föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet 2020 (PDF 367 kB, ny flik)

Mall för överenskommelse mellan Lunds universitet och pensionerad professor (Word 85 kB, ny flik)

Lunds universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd (SPS), för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Lunds universitet och som innehar svenskt personnummer. 

Läs mer om särskild personskadeförsäkring för pensionerade professorer (SPS) på Kammarkollegiets webbplats

Övergångsbestämmelser för seniorprofessorer

En pågående anställning som seniorprofessor kan under vissa förutsättningar förlängas.  

Lunds universitets föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet 2020 (PDF 367 kB, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.