Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorers verksamhet

Tidsbegränsade anställningar som adjungerade lärare/professor och gästprofessor regleras i högskoleförordningen och i kollektivavtal. Pensionerade professorers verksamhet regleras i en särskild föreskrift. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller.

Innehåll på sidan:


Syfte  

Syftet med en tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare/professor och gästprofessor är i huvudsak att tillföra en speciell kompetens av värde för verksamheten.

En anställning som professor ska utöver dessa tidsbegränsningsgrunder som är reglerade i lag vara en tillsvidareanställning.

Adjungerade lärare – universitetslektor och universitetsadjunkt

En adjungerad universitetslektor eller universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga sysselsättning (anställning eller eget företag) utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

Anställs för undervisning men kan bidra till forskning

Adjungerade universitetslektorer och adjungerade universitetsadjunkter anställs för undervisning, men kan bidra till forskning om det i sin tur leder till att den adjungerade lärarens undervisning förbättras.

Tillsvidare – dock längst två år

En adjungerad universitetslektor eller universitetsadjunkt ska anställas tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förnyas. Detta regleras i kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtalet gäller inte om man istället kan använda Högskoleförordningens 4 kap. 10 § 3, lärare inom konstnärlig verksamhet. 

Ladda ner kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare under Relaterad information i högerspalten. 

Behörighet

  • Behörig att anställas som adjungerad universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetslektor enligt Lunds universitets anställningsordning.
  • Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt inom annat än konstnärlig verksamhet är den som uppfyller behörighetskraven för universitetsadjunkt enligt Lunds universitets anställningsordning.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Överenskommelse om fördelning av arbetstid och utbetalning av lön

Förutsättningen för en adjungering är att läraren har en annan huvudsaklig anställning utanför högskolesektorn. I vissa fall görs en överenskommelse med den adjungerades huvudsakliga arbetsgivare om fördelning av arbetstiden och hur lönen ska utbetalas. Då behöver man skriva ett avtal för förtydligande.

Avtalsmallar finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar

Adjungerad professor

Normalt sett ska en professor alltid anställas tillsvidare, men i 4 kap 11 § högskoleförordningen finns möjligheten att anställa en adjungerad professor under bestämd tid. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 12 år. 

En adjungerad professor ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskolesektorn.

Den adjungerade professorn uppmuntras att inkludera Lunds universitet när hen är med i författarlista för vetenskapliga artiklar eller liknande. På engelska ska Lunds universitet alltid anges som Lund University. 

Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten. Personen ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor. Avsteg från behörighetskraven får göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till det omgivande samhället.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Överenskommelse i vissa fall

I vissa fall görs en överenskommelse med den adjungerade professorns huvudsakliga arbetsgivare om fördelning av arbetstiden, arbetsmiljöansvar, rätt till resultat och hur lönen ska utbetalas. Då behöver man skriva ett avtal för förtydligande.

Avtalsmall finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar

Gästprofessorer

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning.

Vissa undantag tillåts dock genom 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en gästprofessor under en bestämd tid enligt 4 kap 12 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden som gästprofessor får omfatta högst fem år.

Gästprofessorn uppmuntras att inkludera Lunds universitet när hen är med i författarlista för vetenskapliga artiklar eller liknande. På engelska ska Lunds universitet alltid anges som Lund University.

Gästprofessorn ska ha en speciell kompetens av värde för den aktuella verksamheten. Personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan.

Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Lunds universitets anställningsordning som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.

Pensionerade professorers verksamhet (emeriti)

Lunds universitet ser positivt på att pensionerade professorer kan fortsätta sin verksamhet. Samtliga professorer som lämnar sin tillsvidareanställning på grund av pensionsålder har rätt att använda titeln professor emerita/emeritus.

Rektor har beslutat om föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet. Det finns även en mall för att förtydliga villkoren för den fortsatta verksamheten.

Lunds universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd (SPS), för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Lunds universitet och som innehar svenskt personnummer. 

Läs mer om särskild personskadeförsäkring för pensionerade professorer (SPS) hos Kammarkollegiet, via länken i högerspalten på denna sida. 

Övergångsbestämmelser för seniorprofessorer

En pågående anställning som seniorprofessor kan under vissa förutsättningar förlängas.  

Ta del av Lunds universitets föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet 2020, som finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.