Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktioner: OSA-enkät i Sunet Survey

Instruktioner för att anpassa enkätmallen för organisatorisk och social skyddsrond i enkätverktyget SUNET Survey.

Mallen för den organisatoriska och sociala skyddsrondsenkäten är en anonym respondentenkät. Detta innebär att endast de respondenter vars e-postadress knyts till enkäten kan besvara den.

Anonymiteten säkras genom att kopplingen mellan respondentens e-postadress och dennes svar bryts när enkäten skickats in.

Gör så här:

  1. Logga in i SUNET Survey med ditt Lucat-ID.
  2. Enkät > Ny enkät > Ny enkät från mall > sök på ”osa” > välj en av osa-enkäterna > Nästa > byt namn på enkäten > Slutför.
  3. Klicka på ”Survey & Report” högst upp i menyn till vänster.
  4. Klicka på länken ”Användarguider” till höger på sidan.
  5. Följ sedan de steg som är relevanta i guiden ”Anonym respondentenkät” (till exempel förhandsgranska, avsluta enkätkonstruktion, sätta publiceringsperiod, knyta respondenter och göra utskick).

När respondenterna besvarat enkäten sammanställs enkätsvaren i en eller flera rapporter. 

Gör så här:

  1. Logga in i SUNET Survey med ditt Lucat-ID.
  2. Klicka på länken ”Användarguider” som finns till höger på startsidan.
  3. Följ instruktionerna i guiderna ”Rapport” och ”Delrapporter”.