Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

I enlighet med Villkorsavtalen kan en enskild överenskommelse träffas avseende arbetstidsreglering för en enskild anställd.

Om och när du som är chef vill teckna en enskild överenskommelse om arbetstidsreglering ska du kontakta din HR partner.

Den enskilda överenskommelsen måste följa tillämplig lag och avtal.

Tecknas enligt gällande delegationsordning

Överenskommelsen tecknas, enligt gällande delegationsordning, för närvarande av HR-direktören.

Sektionen HR bistår med mall för en sådan överenskommelse och med råd för när en enskild överenskommelse är ett lämpligt sätt att reglera en viss fråga.

Ovan nämnda mall finns att ladda ned på sidan Blanketter och mallar.

Den enskilda överenskommelsen kan vara tills vidare (för Saco-S och OFR/S avtalsområden) eller tidsbegränsad som längst 1 år (för Sekos avtalsområde).

Den berörda anställdes arbetstagarorganisation ska informeras inför att överenskommelsen tecknas, så du måste fråga om och vilken arbetstagarorganisation som din anställd eventuellt är medlem i om du inte redan har vetskap om detta.

Så här gör du

överenskommelse arbetstid
Bilden visar de olika stegen i processen.

Analys och dialog

 • Analysera förutsättningar för en enskild överenskommelse om förtroendearbetstid eller annan arbetstidsreglering.
 • Ta hjälp av PM angående förtroendearbetstid för TA-personal som finns att ladda ner i högerspalten på sidan.
 • För en dialog med berörd anställd om förutsättningarna och om vad det skulle innebära. Ta fram ett utkast på enskild överenskommelse och motivering. Använd gärna mallen som sektionen HR tagit fram.
  Mallen finns att ladda ned på sidan Blanketter och mallar.

Bedömning

 • Skicka in överenskommelsen för bedömning, via sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now).
 • Du kommer att få ett förhandsbesked från HR-direktören, via sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now).

Inloggningslänk till sektionen HR:s ärendehanteringssystem (Service Now) finns i högerspalten.

Teckna överenskommelsen

 • Skicka in den enskilda överenskommelsen till berörd arbetstagarorganisation. Svar ska ha inkommit inom 5 arbetsdagar.
 • Skriv ut överenskommelsen i två exemplar. Den ska skrivas under av anställd och chef.
 • Skicka den underskrivna överenskommelsen till HR-direktören i två exemplar till: Sektionen HR. hämtställe 31.
 • HR-direktören skriver under och skickar tillbaka överenskommelsen till verksamheten.

Avslutande åtgärder i system

Rapportera in förändringen i Primula och diarieför sedan överenskommelsen i W3D3.

Inloggningslänkar till ovan nämnda system finns i högerspalten.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.