Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enskild överenskommelse om arbetstidsreglering

I enlighet med Villkorsavtalen kan en enskild överenskommelse träffas avseende arbetstidsreglering för en enskild anställd.

Om och när du som är chef vill teckna en enskild överenskommelse om arbetstidsreglering ska du kontakta din personalsamordnare.

Den enskilda överenskommelsen måste följa tillämplig lag och avtal.

Enligt gällande delegationsordning

Överenskommelsen tecknas, enligt gällande delegationsordning, för närvarande av HR-direktören.

Sektionen HR bistår med mall för en sådan överenskommelse och med råd för när en enskild överenskommelse är ett lämpligt sätt att reglera en viss fråga.

Den enskilda överenskommelsen kan vara tills vidare (för Saco-S och OFR/S avtalsområden) eller tidsbegränsad som längst 1 år (för Sekos avtalsområde).

Den berörda medarbetarens arbetstagarorganisation ska informeras inför att överenskommelsen tecknas, så du måste fråga om och vilken arbetstagarorganisation som din medarbetare eventuellt är medlem i om du inte redan har vetskap om detta.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.