Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förebyggande arbetsmiljöarbete gällande riskbruk och skadligt bruk

Rutin för prefekter eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö

På denna sida kan du läsa mer om förebyggande arbete gällande riskbruk och skadligt bruk, när det gäller studenter.

Innehåll på sidan:


Förebyggande insatser för en sund alkoholkultur – på Lunds universitet 

Lunds universitet ska verka för att främja en sund alkoholkultur bland studenter. 

På universitetsövergripande nivå gör Studenthälsan mycket av det förebyggande arbetet. Studenthälsan medverkar i förebyggande insatser, till exempel genom att hålla utbildningar i säker alkoholservering för kårer och nationer. Arbetet görs i samverkan med studentorganisationerna, Polisen, Lunds kommun och andra aktörer. 

Förebyggande insatser för en sund alkoholkultur – på fakulteter och institutioner

En viktig förebyggande åtgärd är att se till att studenter inom fakulteten känner till och följer universitetets riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk. Det är du som prefekt eller motsvarande med ansvar för studenters arbetsmiljö som ska se till att studenterna inom institutionen får den information de behöver.

Vad gäller riskbruk och skadligt bruk ska studenterna få information om 

  • att Lunds universitet har nolltolerans mot all otillåten och olaglig hantering och användning av droger hos anställda och studenter, 
  • att de inte får vara påverkade av alkohol eller andra droger i samband med undervisning,
  • att bruk av alkohol, andra droger eller annat riskbruk och skadligt bruk utanför studierna inte får påverka säkerhet och trivsel i studiesammanhang,
  • vilka stödfunktioner som finns inom respektive institution och fakultet för en student som är i behov av stöd eller som är orolig för en studiekamrat, 
  • att Studenthälsan kan kontaktas för vägledning och stöd, 
  • att en student som känner oro för riskbruk eller skadligt bruk hos anställda vid Lunds universitet kan kontakta prefekt eller motsvarande, annan anställd eller studerandeskyddsombudet.

I Kompetensportalen finns kurser och föreläsningar gällande skadligt bruk som riktar sig till chefer och anställda. På LU.se finns information som riktar sig till studenter.

Tillbud och olycksfall

Tillbud och olyckor som är relaterade till riskbruk eller skadligt bruk i studiesammanhang rapporteras på samma sätt som andra tillbud och olycksfall.  

Definitioner av undervisning och studiesammanhang

Med undervisning avses föreläsning, handledning, verksamhetsförlagd utbildning, praktik, laborationer, seminarier, examinationer, grupparbeten, fältstudier och liknande.

Med studiesammanhang avses, utöver undervisning, annan verksamhet inom ramen för utbildningen.