Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CMR-ämnen

Här kan du som chef läsa mer om de särskilda krav som rör cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen.

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen benämns CMR-ämnen och är klassade med följande riskfraser:

H350: Carcinogent

H340: Mutagent

H360: Reproduktionstoxiskt

Du som chef ska säkerställa att hantering av CMR-klassade produkter uppfyller de särskilda krav som beskrivs i arbetsmiljöverkets regler. Exempelvis får en CMR-klassad produkt endast hanteras om det finns en dokumenterad substitutionsutredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten genom att använda andra kemiska produkter som utgör en mindre risk.

Läs mer om CMR-klassade produkter här (PDF 658 kB, ny flik)

Länk till blankett för substitutionsutredning (Word 35 kB, ny flik)

Link to substitution investigation form (Word 41 kB, new tab)

Läs mer om Lunds universitets arbete med substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga ämnen

Krav på exponeringsregister

Vid exponering av kemiska produkter märkta med faroangivelse H350 (carcinogena) eller H340 (mutagena) ska ett exponeringsregister upprättas. Anledning till exponering kan till exempel vara tillbud där förhöjd exponering inträffat på grund av att till exempel ventilationen varit otillfredsställande eller att arbetet inte bedrivits enligt avsedda rutiner. Som ansvarig chef för kemikaliesäkerheten (arbetsmiljön) är det din uppgift att tillse att ett exponeringsregister upprättas när så krävs.

Exponeringsregistrets uppgift är att underlätta utredningar om sjukdomssamband och ska därför diarieföras och sparas i 40 år. Lunds universitet har inte något centralt register utan det åligger respektive verksamhet att göra detta.

Länk till blankett exponeringsregister (Word 38 kB, ny flik)

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se