Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CMR-ämnen

Här kan du som chef läsa mer om de särskilda krav som rör cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen.

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen benämns CMR-ämnen och är klassade med följande riskfraser:

H350: Carcinogent

H340: Mutagent

H360: Reproduktionstoxiskt

Du som chef ska säkerställa att hantering av CMR-klassade produkter uppfyller de särskilda krav som beskrivs i arbetsmiljöverkets regler. Exempelvis får en CMR-klassad produkt endast hanteras om det finns en dokumenterad substitutionsutredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten genom att använda andra kemiska produkter som utgör en mindre risk.

Läs mer om CMR-klassade produkter här (PDF 658 kB, nytt fönster)

Länk till blankett för substitutionsutredning (Word 35 kB, nytt fönster)

Link to substitution investigation form (Word 41 kB, new window)

Läs mer om Lunds universitets arbete med substitution och reducering av hälso- och miljöfarliga ämnen

Krav på exponeringsregister

Vid exponering av kemiska produkter märkta med faroangivelse H350 (carcinogena) eller H340 (mutagena) ska ett exponeringsregister upprättas. Anledning till exponering kan till exempel vara tillbud där förhöjd exponering inträffat på grund av att till exempel ventilationen varit otillfredsställande eller att arbetet inte bedrivits enligt avsedda rutiner. Som ansvarig chef för kemikaliesäkerheten (arbetsmiljön) är det din uppgift att tillse att ett exponeringsregister upprättas när så krävs.

Exponeringsregistrets uppgift är att underlätta utredningar om sjukdomssamband och ska därför diarieföras och sparas i 40 år. Lunds universitet har inte något centralt register utan det åligger respektive verksamhet att göra detta.

Länk till blankett exponeringsregister (Word 38 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se